natuurpunt-borgloon-slideshow_0000_IMG_6862.jpgnatuurpunt-borgloon-slideshow_0003_bolleberg (3).jpgnatuurpunt-borgloon-slideshow_0002_mei 2013 019.jpgnatuurpunt-borgloon-slideshow_0001_mei 2013 016.jpg

HUIDIGE PROJECTEN

PROJECTEN

 • De hermeandering van de Herk in Helshoven werd uitgevoerd. Bekijk het  Fotoalbum .
 • Helshoven: open maken van broekland en het graven van poelen.

 

PROJECTEN BIODIVERSITEIT

 


 EIKELMUISPROJECT

Startdatum: 2014/09/01 

Einddatum:  2016/12/31

Coördinatie: Natuurpunt Limburg (Stefan Carolus, voorzitter Natuurpunt Limburg vzw)

Projectpartners:

 1. Natuurpunt Borgloon (Jos Reekmans, conservator Natuurgebied Opleeuw)
 2. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (Joke Rymen, projectcoördinator biodiversiteit)
 3. Stad Borgloon ( Jo Dardenne, schepen milieu en natuur)
 4. Natuurpunt Studie ( Diemer Vercayie)
 5. Natuurpunt Limburg (Jos Ramaekers, coördinator)

Doelstelling:

Duurzaam behoud en herstel van de populatie eikelmuizen in Grootloon. 

SUB-Doelstellingen

 1. Vrijwilligerswerking heropstarten
 2. Vergelijken inventarisatiemethodes
 3. Bundeling van de informatie over bestaande kasten en locatiegegevens
 4. Sensibilisatie en informatie van de omwonenden
 5. Biotoopherstel

Documentatie:

1. Handleiding eikelmuis-enquete en enqueteformulier: klik HIER 

   (bron: Natuurpunt Studie-zoogdierenwerkgroep)

2. Handleiding nestkasten invoeren en opvolgen in waarnemingen: klik HIER 

   (bron: Natuurpunt Studie/ Diemer Vercayie)

3. Resultaten eikelmuis-enquete: klik HIER (verzameld door Stefan Carolus)

4. Nieuwe website over de eikelemuis: KLIK HIER 

5. Informatieve folder over de eikelmuis. KLIK!

 

Activiteiten:

Maandag 8 juni 2015: verven van nieuwe eikelmuiskasten; loods Natuurpunt Borgloon

Aanwezig: Eric Decock en Ad Dousi (deels)


 Woensdag 2 september 2015: bepreking inrichtingswerken op het terrein.

Aanwezig: Joke Rymen, Eric Decock, Mark Missoorten (ANB) en Wim Deblier (ANB)

Resultaat: Voorstellen voor inrichtingswerken worden binnen ANB besproken. Uitvoering wellicht winter 2016/2017.


 Zaterdag 12 september 2015: informatie over de voortgang; loods Natuurpunt Borgloon 

Aanwezig: deelnemers uit Tongeren, Wellen en Borgloon

Kastcontrole: wordt op later tijdstip uitgevoerd

Verslag: volgt via Jos Ramaekers


Zaterdag 12 december 2015: werkwinkel eikelmuiskasten maken.

Waar: loods Natuurpunt Borgloon, Grootloonstraat 111A, 3840 Borgloon-Grootloon 

Tijd: vanaf 9 uur. 

Contact: Jos Ramaekers (coördinator Natuurpunt Limburg), GSM: 0477 476963

Wil je graag een handje toesteken om de toekomst van onze eikelmuizen te verbeteren, dan is deze werkwinkel eikelmuiskasten maken iets voor jou. 
Volg je al nestkasten op, dan heb je nu de gelegenheid om het ingeven in de nestkastenmodule van waarnemingen.be te leren kennen en met hulp in te oefenen. 
Graag tot dan, de eikelmuisjes verdienen.
 Dinsdag 23 augustus 2012: ophangen nieuwe eikelmuiskasten.
Ondanks het uitbundig warme zomerweer, trokken 10 natuurliefhebbers, met speciale toestemming van het ANB, een waardevol boscomplex nabij Tongeren in, om er 14 eikelmuiskasten op te hangen.
De kasten zullen periodiek gecontroleerd worden op de aanwezigheid van de eikelmuis. De locaties van de kasten werden zorgvuldig beschreven en gefotografeerd.
Info: Jos Ramaekers (coördinator Natuurpunt Limburg), GSM: 0477 476963 
 Zondag 4 september 2012: inventarisatie eikelmuiskasten. 
 
 Maandag 26 september 2016: persmoment biodiversiteitsproject eikelmuizen.   

In een kersenboomgaard werden nestkastjes voor eikelmuizen opgehangen door de leerlingen van het Technicum in Sint-Truiden ( zij maakten de nestkasten) en de gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove. LEES MEER

 Foto:
 Bekijk de  FOTO'S van Jos en Ad en de website van gedeputeerde  LUDWIG VANDENHOVE
 Persteksten in Het Belang van Limburg: LEES (tekst Jozef Croughs) en LEES (tekst Stefan Carolus).  

 Vrijdag 30 september 2016: Eikelmuis krijgt zender LEES EN HOOR MEER
Bron: ROB TV 30/9/2016.

 


 

 PROJECT KAMSALAMANDER

 Startdatum:

Einddatum:

Coördinatie:

Pojectpartners:

Doelstelling:

Sub-doelstellingen:

Planning:

Resultaten:

Activiteiten:

170306 cursus kamsalamander 1

 


 

Zondag 3 april 2016: poelenonderzoek in 3840 Borgloon-Helshoven

Wist je dat in Borgloon nog waterdraakjes leven? Bekijk de KAMSALAMANDERKALENDER

In samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, werden diverse poelen in het Natuurgebied Helshoven onderzocht op aanwezigheid van amfibiën. Deze activiteit trok veel belangstellenden, zowel jong als oud(er). Bekijk de FOTOREPORTAGE van Jos Reekmans, het VERSLAG en de PERSTEKST van Davy Huygen. 


Zondag 1 mei 2016: Poelenonderzoek nabij 3840 Borgloon-Helshoven.

 Foto

Onder leiding van Davy Huygen werden een aantal poelen, nabij de meandering van de Herk, onderzocht op de aanwezigheid van de kamsalamander. Zie ook het verslag van het poelenonderzoek op 3 april 2016.


Vrijdag, 18 november 2016: Limburgs platform natuurbeheer: natuurbeheer met soorten.   

waar: Domein Kiewit, 3500 Hasselt; tijd: 20 uur. 

Een aantal bestuursleden van natuurpunt Borgloon woonden de afsluitende discussie-avond bij, gewijd aan het toekomstige beleid, de op komst zijnde "nieuwe beheerplannen" en een case study over praktisch natuurbeheer  in functie van bijzondere soorten. LEES MEER 

Bekijk vooral de presentatie van ons bestuurslid Davy Huygen over beheer in functie van de instandhouding van kamsalamandergemeenschappen in vochtig Haspengouw: 

deel 1   deel 2   deel 3.

Lees ook: "studieronde kamsalamandergemeenschappen voltooid":HBVL 24/10/2016

 Documentatie:

 • Artikel van Davy Huygen (Wellen) in het Belang van Limburg. (1 oktober 2015)

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20151001_01897345/gemeente-wellen-beschermt-zeldzame-kamsalamander  

 • Project kamsalamander Wellen;rapport voorjaar 2015; auteur: Davy Huygen, Wellen.
 • Kamsalamanderkalender: Bekijk hier 
 • Haspengouwse kamsalamandergemeenschap onderworpen aan wetenschappelijk onderzoek.LEES  

 


 


 

 RANDBEPLANTING HOOGSTAM FRUITBOMEN HOEPERTINGEN.

Coördinator: Stefan Carolus 

Startdatum: 6 Oktober 2015

Informatie: LEES HIER

copyright - 2014