natuurpunt-borgloon-slideshow_0000_IMG_6862.jpgnatuurpunt-borgloon-slideshow_0003_bolleberg (3).jpgnatuurpunt-borgloon-slideshow_0001_mei 2013 016.jpgnatuurpunt-borgloon-slideshow_0002_mei 2013 019.jpg

 


 

 

WAT KOMT......  

KLIK OP :ACTIVITEITENKALENDER 2020 

 

 https://www.natuurpunt.be/pagina/geef-je-tijd-aan-de-natuur 

 

 *************************************************

WAT GEWEEST IS.....
 
Zondag 7 april 2019: Dorpenwandeling
 
Maandag 1 april 2019: loodsoverleg
 
Zaterdag en zondag 23 en 24 maart 2019: 
 
FOTOTENTOONSTELLING 
190201 V3 fotot flyer gemeente
 
 
 
 
Zondag 17 maart 2019: zwerfvuilactie
 
De Natuurwerkdag op 16 maart is vervallen. In de plaats daarvan, hebben de vrijwilligers van Natuurpunt Borgloon op zondag 17 maart, op verzoek van de Stad Borgloon en Limburg.net, zwerfvuil verzameld in de gemeente Borgloon ten zuiden van de weg Tongeren/Sint-Truiden. Zij verzamelden ruim 150kg zwerfvuil!!!
Vrijdag 8 maart 2019: Keversymposium 
 

190127 KEVERSYMPOSIUM 190308   

 


 

Donderdag 21 februari 2019: plaatsen van de paddenschermen in Borgloon-Voort.

Onder leiding van onze paddencoördinator Stefan Nimmegeers, is het scherm om de trekkende padden tegen te houden, voordat ze de weg oversteken richting de vijver in het Tornaco-domein, weer geplaatst. Onder een stralend zonnetje werd deze jaarlijkse klus geklaard door Marleen, Jean, Stefan C,Argentina, Stijn, Ad en Stefan N. We wachten nu op de paddentrek, die kan beginnen als de temperatuur stijgt en als het regenachtig is. 


 

Zaterdag 16 februari 2019: beheerwerk in het Waerdeveld. 

De Provincie Limburg heeft enkele percelen in het Waerdeveld, in beheer gegeven aan Natuurpunt.

Een vijftal vrijwilligers van natuurpunt Borgloon, stapelden enkele omgevallen oude bomen, om plaats te maken voor bloemrijk grasland zoals omschreven in het beheersplan. De gestapelde restanten van de oude bomen zullen de huisvesting worden van o.a. talrijke insecten. Dank zij de hulp van Rik met zijn tractor, was de klus snel geklaard. Dit beheerwerk was weer goed voor een gratis portie gezonde ontspanning!


Zaterdag 19 januari 2019: bomen planten in Hoenshoven.

 

Bekijk de :FOTO'S


 

Zondag 16 december 2018: Winterwandeling op weg naar "wijn en kaas" in Jesseren.   

Half december wandelden een 30-tal koukleumen via de Mombeekvallei naar de Marmolbeekvallei naar het mooie Waerdeveld om dan via de Goudberg terug naar Jesseren af te zakken. Een stevig brokje natte natuur onderbroken door een even stevige brok plastic overkapping.Veerle en Jan zorgden voor deze winterwandeling en lieten de wandelaars onderweg genieten van zoete versnaperingen. 

Ondertussen werden de flessen wijn ontkurkt en werd de kaas versneden in de voetbalkantine van Jesseren-Kolmont. Een goede 70 personen schreven in en hebben genoten van een gezellige avond met een heerlijke hap. De Kaas en Wijnavond begint stilaan te gelijken op onze alomgekende en geprezen BBQ in de zomer. En aangezien een winteravond lang is ,werd er ook een inhoudelijk element toegevoegd. Jos Ramaekers, coördinator van Natuurpunt Limburg, hield een gesmaakte uiteenzetting over de zoogdieren in Haspengouw; al de diertjes die we als natuurvereniging zo graag beschermen, kwamen aan bod. En ja, de wolf werd wel even vermeld maar hier nog niet gespot…

 


 Dinsdag 11 december 2018: Regionaal overleg conservators  in Hoeselt.

Zaterdag 8 december 2018: beheerwerk in Grootloon. 

In de fraaie hoogstamboomgaarden rondom de loods van Natuurpunt Borgloon staan zowel oude hoogstambomen, als ook jonge bomen. We hebben de boomkorven rondom deze jonge bomen gecontroleerd, hersteld of vervangen.Leuk werk en goed voor een portie gezonde beweging!Na gedane arbeid was er natuurlijk gelegenheid om rond te kijken in het natuurgebied.


 Zaterdag 1 december 2018: ALV van Natuurpunt vzw in Gent.  

Drie stemgerechtigde leden (Luk, Stefan en Ad) van het bestuur van Natuurpunt Borgloon, woonden de vergadering bij en namen deel aan de diverse stemmingen in de ALV. Belangrijkste agendapunten: transparantie, hervorming, werkingsprogramma 2019, begroting 2019 en verslag ALV op 21/04/2018.


 Zondag 18 november 2018: Beheerwerk in Kerniel: knotten van wilgen. 

Bekijk de FOTO'S.


 Zondag 18 november 2018: Controle dassenburchten in Borgloon.

Zaterdag 17 november 2018: plantenverkoop Natuurpunt Borgloon.  

Zoals elk jaar vindt de plantenverkoop, eigenlijk - verdeling , plaats in Borgloon op zaterdag 17 november 2018 in de voormiddag en, wel aan de loods in Grootloon, Grootloonstraat 111.De planten moeten uiteraard eerst besteld worden via de website van Natuurpuntlimburg.be.Digitaal kan je  bestellen  via  http://www.natuurpuntlimburg.be/contact.aspx?PageId=5302.Onze gemeente ondersteunt dit initiatief door 1 gratis boom of plant aan elk gezin in Borgloon te schenken. Op de website van Natuurpunt Limburg en in de laatste nieuwsbrief staat hierover informatie; een bestelling is vrij eenvoudig door een plant aan te vinken. De bestelling kan nog tot 4 november. De afdeling van Natuurpunt vraagt hierop in te gaan en een plant te bestellen; er is keuze tussen es, rode kornoelje, veldesdoorn, wintereik en zomereik wat het aanbod van de gemeente betreft. Uiteraard zijn er nog heel wat andere planten die je kan bestellen maar die zijn niet gratis . Ook als u de gratis plant niet zou nodig hebben, kan de gratis plant geschonken worden aan de afdeling. De afdeling zorgt voor een goede inplanting ervan. Op dit ogenblik kan er nog heel wat plantgoed aangebracht worden in Kerniel en Helshoven.  

De afdeling ziet graag uw bestelling binnen komen! Met vriendelijke groet,Luk Robijns, voorzitter Natuurpunt Borgloon


 

 Zaterdag 17 november 2018: Symposium 10 jaar www. waarnemingen.be


 

Zaterdag 20 oktober 2018: beheerwerk in Groot-Loon.  

Op deze kille mistige ochtend voerden enkele geharde vrijwilligers enkele onderhoudswerken uit aan de jonge aanplant in de hoogstamboomgaarden nabij de loods van Natuurpunt. Er werden o.a. afgestorven boompjes en de boomkorven verwijderd. Bekijk de FOTO'S  !

Foto:


 Zondag 14 oktober 2018: boomgaardenwandeling vanuit Broekom. 

Foto:

Onder leiding van Luk Robijns (voorzitter Natuurpunt Borgloon) trok een veertiental natuurpunters de omgeving van deelgemeente Broekom in.Vooral langs de Romeinse Kassei staan (restanten van) kleine hoogstamboomgaardjes, die aangekocht werden door de provincie LImburg en die door Natuurpunt beheert worden. Natuurpunt beheert ook de notenboomgaard, waar onze gids tracteerde op diverse versnaperingen. Op de Bollenberg (in beheer van het ANB) konden we genieten van het fraaie uitzicht. Tenslotte passeerden we de restanten van beschermde boomgaard langs de Broekomweg. Meer info over hoogstamboomgaarden: http://www.vilt.be/plan-van-aanpak-voor-hoogstamboomgaarden-in-haspengouw.

Bekijk de fraaie FOTO'S van Stefan N en Jos R!


 

Woensdag 19 september 2018: Voorbereidend veldonderzoek voor het opstellen van het beheerplan voor het Waerdeveld.  


 Maandag 17 september 2018: Loodsoverleg 


 Zondag 16 september 2018: schelpenonderzoek in Jesseren.

Bekijk de FOTO'S


 

Zaterdag 15 september 2018: beheerwerk in het overstromingsgebied Hoenshoven.  

Door specifiek beheer in de voorbije jaren, is het natuurgebied Hoenshoven een pareltje geworden voor de fauna en flora.Om de biotoop van de watersnip te verbeteren hebben wij (11 vrijwilligers zowel jong als oud) op deze beheersdag een perceeltje gemaaid en het maaisel afgevoerd. Ook werd opschot van wilg verwijderd.Info: Stefan Carolus gsm 0497242138. Bekijk de FOTO'S van Jos.
180915 Hoenshoven vijver
 

Maandag 10 september: bestuursvergadering in Kasteel Mariagaarde in Hoepertingen.
Maandag 30 augustus 2018: Conservatoroverleg in de loods.

Zondag 19 augustus 2018: ALV en BBQ voor onze leden in de Leeuwerik in Gors-Opleeuw

Zaterdag 4 augustus 2018: Vlinderwandeling in Helshoven

Zaterdag 7 juli 2018: Release festival in Borgloon-Broekom  
Vrijwilliggers van Natuurpunt Borgloon verzorgden kinderanimatie tijdens de gezellige zaterdagmiddag. Jonge kinderen konden zaadbolletejs maken en bloempotjes vullen met stro voor het lokken van oorwormen.
 

Foto: Foto:

Vrijdag 29 juni 2018: Natuurpunt start beheer met schapen in nagelnieuw natuurgebied in Borgloon. 

Het Waerdeveld is een nieuw natuurgebied in Borgloon waarvoor Natuurpunt recent een concessieovereenkomst heeft gesloten met de provincie Limburg. Schapen zullen helpen bij het natuurbeheer. Bedoeling van Natuurpunt is voor deze graslanden een natuurbeheerplan (voor een natuurreservaat type 4) op te maken zodat soortenrijke en structuurrijke natuurgraslanden ontstaan in het typisch Haspengouws landschap met hoogstamfruitbomen. Binnenkort zal iedereen kunnen meegenieten van dit prachtige natuurgebied dankzij een nieuw wandelpad en picknickbanken. Gedeputeerde voor Leefmilieu van de provincie Limburg Ludwig Vandenhove: “Dit is een ideale mix waarbij de bezoekers kunnen meegenieten van het prachtige Haspengouwse landschap en tegelijk kunnen we waardevolle natuur beschermen. De provincie Limburg investeert graag mee in dergelijke win-winprojecten”. LEES MEER en bekijk de FOTO'S van de opening van het Waerdeveld.  Foto's van Stefan Nimmegeers.


 Zaterdag 16 juni 2018: Beheerwerk in Opleeuw.

 Foto:

Dit was onze oproep:"Kom bewegen in onze natuur! Kom even uitwaaien, je in het zweet werken of eventueel alleen maar genieten van wat onze Loonse natuur je kan bieden.In Gors-Opleeuw beheert Natuurpunt Borgloon een weideperceel met grote natuurwaarden. Door zorgvuldig beheer komen zeldzame orchideeën weer tevoorschijn".

Een gedeelte van het perceel was reeds door Stefan gemaaid. Met Jos, Stefan, Jean, Jan en dochter Mia, Nico en Ad legden we het hooi op rijen om het vervolgens met een draagberry te verplaatsen naar de buitenkant van het perceel.Conservator Jos Reekmans zorgde voor de gereedschappen en, tijdens de pauze, voor een versnapering. Bekijk de FOTO'S van Jos.


 Zaterdag 19 mei 2018: Beheerwerk in Grootloon.

 In de fraaie hoogstamboomgaarden rondom de loods van Natuurpunt Borgloon staan zowel oude hoogstambomen, als ook jonge bomen. We hebben de boomkorven rondom deze jonge bomen gecontroleerd, hersteld of vervangen.Leuk werk en goed voor een portie gezonde beweging!Na gedane arbeid was er natuurlijk gelegenheid om rond te kijken in het natuurgebied.Conservator Bert Geys zorgde voor voldoende gereedschappen en, in de pauze, voor een verfrissing en traktatie.Wanneer?19/05/2018 van 09u00 tot 12u00. Afspraak:Loods van Natuurpunt, Grootloonstraat 111A, 3840.Bekijk op Google MapsBegeleider: Bert Geys. Bekijk HIER de foto's.

Foto:


 Zondag 1 mei 2018: Feestelijke opening nieuw Natuurgebied Opleeuw

Na de feestelijke opening in Boeshoven op 1 mei 2017, lieten we nu onze "buren" kennis maken met Natuurgebied Opleeuw en we nodigden hen uit voor een drankje en een wandeling door het natuurgebied Opleeuw. Al onze "buren kregen een persoonlijke uitnodiging. lees meerWe verwelkomden ruim 50 belangstellenden, waarvan het grootste gedeelte uit Gors-Opleeuw.Onze voorzitter, Luk Robijns, gaf uitleg over de totstandkoming van het onlangs verworven natuurgebied en conservator Jos Reekmans leidde de gasten door het gebied. Na terugkeer bij de tent, gaf Dirk Ottenburgs een onlangs verzorgde bosuil weer zijn vrijheid. Onder het genot van een drankje werd de plezierige kennismaking afgesloten. Bekijk HIER de fraaie foto's van Stefan Nimmegeers.

Foto:

 

 180501 flyer thumbnail Flyer 2

 

 


 

Vrijdag en Zaterdag 20 en 21 april 2018: Zwerfvuilactie 

De vrijwilligers van natuurpunt Borgloon konden helaas ruim 85 kg zwerfvuil verzamelen langs ruim 20 km gemeentelijke wegen en paden. 


 

Dinsdag 10 april 2018: verwijderen van de paddenrekken in Voort.

Onder leiding van onze "paddenoverzetcoördinator" Stefan Nimmegeers, verwijderden we de schermen langs de Romeinse Kassei in Voort. De paddentrek 2018 is voorbij. Stefan schreef: 

Deze morgen hebben  4 moedige werkers onze schermen weer voor een jaartje opgeborgen.Daarmee hebben we dit jaar afgesloten. De resultaten voor dit jaar voor de padden in de heentrek zijn een beetje tegen gevallen, 1376 tegenover 1990 verleden jaar.Komt het door het grillige verloop van weersomstandigheden of door het lopende virus onder de padden, dat kunnen we niet zeggen.Ik kan het ook nog niet vergelijken met andere acties.Daar tegenover hebben we meer bruine kikkers (74 / 54) en salamanders (40 /35) over gezet.De terugkeer is dan weer een heel stuk meer dan verleden jaar, 805 amfibieën tegenover 405 verleden jaar.Slachtoffers waren er ook iets minder ( 69 / 82).In totaal hebben we er allemaal samen voor gezorgd dat er 2341 rakkertjes heen en weer werden geholpen.Hier en daar kunnen misschien nog verbeteringen worden aan gebracht, daar kunnen we dan eens over brainstormen.Met deze wil ik jullie nog eens allemaal bedanken en hoop terug op jullie te kunnen rekenen om volgend jaar weer succesvol te zijn. 


 Zondag 8 april 2018: 4-dorpen wandeling. 

Foto:

Ruim 45 natuurliefhebbers genoten onder leiding van Luk Robijns van een fraaie wandeling langs 4 dorpen in de gemeenten Borgloon en Tongeren. Onderweg gaf Luk uitleg over diverse aspecten van de biodiversiteit in dit gedeelte van Haspengouw.

Bekijk de FOTO'S van Jos Reekmans en Stefan Nimmegeers. Info: Luk Robijns, vz Natuurpunt Borgloon.


 Zaterdag 7 april 2018: Beheerwerk in Opleeuw. 

Foto:

Ter voorbereiding van een wandeling op 1 mei (feestelijke opening van Natuurgebied Opeeuw) hebben enkele actieve vrijwilligers (Stefan,Jean,Dirk, Ad en Jos (telelens)),paden ontdaan van woekerende braamstruiken. We waren er niet alleen.....Bekijk de FOTO'S van Jos. Info: Jos reekmans, conservator Opleeuw.

Foto:  


 Zaterdag 17 maart 2018: Beheerwerk in Groot-Loon

Vanwege de vrieskou hebben we de geplande activiteiten uitgesteld. Enkele leden van het beheerteam verzaagden enkele omgewaaide hoogstambomen. Info: Bert Geys (conservator Grootloon)


 Zaterdag 3 maart 2018: LIKONA Hasselt 

Een ruime afvaardiging van actieve (bestuurs)leden van Natuurpunt Borgloon, volgde de lezingen in de Universiteit van Hasselt. 

Bekijk HIER het fotoverslag en HIER het programma van de Limburgse Contactdag Natuuronderzoek 2018.


 Dinsdag 27 februari 2018: Presentatie Natuurrapporten Limburgse gemeenten door PNC. 

Een drietal bestuursleden (Stefan,Ad,Davy) woonden de presentatie van de Natuurrapporten bij. De rapporten werden opgesteld door een team van specialisten van het Provinciaal Natuurcentrum (PNC)

Bekijk HIER het natuurrapport 2018 van de gemeente Borgloon.


 Vrijdag 23 en Zondag 25 februari 2018: Dassensymposium en dassenwandeling.

180223 flyer dassensympo  aanpassing

Op 23 februari hebben Jos Reekmans (conservator Natuurpunt Borgloon en lid van de werkgroep zoogdieren) en Frederik Thoelen ( directeur Vogelbescherming Vlaanderen) ons heel wat bijgeleerd over onze "Vlaamse Panda". Zo leerden de ruim 6O aanwezigen dat de das behoort tot de marterachtigen en dat hij daarvan de tweede grootste martersoort in Europa is. LEES MEERBekijk HIER de foto's van Veerle, Stefan N en Jos van deze zeer geslaagde activiteiten.


 Zaterdag 17 februari 2018: FITNESS in jouw natuur! Beheerwerk in de Coolenvallei.

 180217 beheerwerk Coolenvallei

In de vallei nabij Abdij Mariënlof heeft Natuurpunt enkele percelen in beheer gekregen in het kader van de ruilverkaveling Jesseren.Inmiddels is er een wandelpad aangelegd langs een van die percelen. Het planten van struiken en boompjes is met hulp van de tuinploeg van INTESA inmiddels uitgevoerd. Om het perceel (grenzend aan de Coolenbeek en de Kleine Herk)om te vormen tot hooibaar grasland, hebben we (Marleen,Jean, Nico en Zoon, Stefan²,Luk, Eddy,Bert, Davy,Jos en Ad), onder leiding van conservator Luk, nog  takken opgeruimd. Een ideale fitnessoefening in een zeer fraaie omgeving!In de pauze waren er uiteraard de traktaties van Luk.Bekijk de ACTIEFOTO'S van Jos en Ad. 


 Februari en Maart 2018: De padden hebben getrokken!

 

Vrijwilligers van Natuurpunt Borgloon hebben in februari en maart 2018,padden, kikkers en salamanders veilig over de Romeinse Kassei in Voort gezet.

De amfibieën lopen langs een scherm en vallen in een emmer. Wij nemen ze er uit, tellen ze en plaatsen ze in een andere emmer om ze te kunnen transporteren naar hun voortplantingsvijver aan de overkant van de straat.

 

Foto's van Christian Hayen.

 

180312 paddentrek Christian Hayen180312 koppel padden Christian H

 

 Dinsdag 13 februari 2018: Plaatsen van de paddenschermen in Borgloon-Voort.  Onder leiding van onze paddencoördinator Stefan Nimmegeers, is het scherm om de trekkende padden tegen te houden, voordat ze de weg oversteken richting de vijver in het Tornaco-domein, weer geplaatst. Onder een stralend zonnetje werd deze jaarlijkse klus geklaard door Marleen, Jean, Stefan C, Abbi, Eddy, Jos, Ad en Stefan N. We wachten nu op de paddentrek, die kan beginnen als de temperatuur stijgt en als het regenachtig is. Bekijk de  ACTIEFOTO'S van Jos Reekmans.180213 paddenschermen plaatsen rechthoek


 Zaterdag 20 januari 2018: Wilgen knotten in 3840 Borgloon-Helshoven  

Foto: Foto:

 

Op een onlangs verworven perceel achter de kapel van Helshoven staan enkele knotwilgen.Die knotwilgen hebben we geknot om het dierenleven in die bomen, meer kansen te geven.De grillige vormen van elke knotwilg maakt hem tot een uniek natuurreservaatje met stilstaande waterplasjes in holten, vermolmd hout,en holten voor kruipend en wriemelend gespuis. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt de grote natuurwaarde van oude knotbomen voor onder andere (korst)mossen,paddenstoelen, insecten, zangvogels, holenduiven, eenden, vleermuizen, wezels en uilen. Wij kwamen om 9 uur samen aan de kapel van Helshoven, Helshovenstraat z/n te 3840 Borgloon-Hoepertingen.  Er was veiligheidskledij voorzien voor de mensen die met een kettingzaag werken.Info Stefan Carolus 0497-242138

Bekijk de FOTO'S van Jos Reekmans.


 Zondag 10 december 2017: winterwandeling in de Meersbeemden 

In de deelgemeente Borgloon-Hoepertingen komen we samen op de parkeerplaats bij het kasteel Mariagaarde ( http://kasteelmariagaarde.be/). Onder leiding van onze gids Stefan zullen we via  een oude spoorwegzate  de weg vinden  naar het Natuurgebied "De Meersbeemden". Onderweg zal hij u vertellen over de geschiedenis en het beheer van dit bijzondere Natuurgebied.Na terugkeer bij kasteel Mariagaarde kunnen we gaan genieten van verwarmende wijn en kaas  in een van de fraaie zalen van het kasteel.  

Zondag 10 december 2017: Kaas en wijn avond

 

171112 flyer kaas en wijn 

 Bekijk de FOTO'S van Jos Reekmans.


 Zaterdag 9 december 2017: Wilgen knotten in 3840 Borgloon-Hendrieken. 

In ons natuurgebied nabij de kerk van Borgloon-Hendrieken,staat een rij wilgen. Om deze bomen in conditie te houden gaan we ze knotten. Meer info over knotten vind je via  https://nl.wikipedia.org/wiki/Knotten en   https://nl.wikipedia.org/wiki/Knotwilg.We komen om 9 uur  samen bij de kerk van Borgloon-Hendrieken. Vandaar wandelen we naar de weide waar de wilgen staan.Trek stevige (waterdichte)werkschoenen of laarzen aan en gebruik stevige werkhandschoenen.Het zagen laten we over aan enkele ervaren zagers. Jij kan helpen met het stapelen van de stammetjes en de takken.In de pauze zorgt conservator Bert Geys voor een  tractatie.

Bekijk de FOTO'S van Jos Reekmans.


 Donderdag 7 december 2017: Loon Brandt 

Natuurpunt Borgloon presenteerde zich tijdens Loon Brandt, een feestelijke avond voor alle Loonse vrijwilligers, aangeboden door het gemeentebstuur.  


 Dinsdag 28 november 2017: Provinciale Ronde in Natuurhuis Kiewit.  

Bestuursleden


 Zaterdag 18 november 2017: Dag van de natuur; beheerwerk in de Vallei van de Herk.

Na de uitvoering van diverse (water)werken in opdracht van de Provincie Limburg, is in Hoenshoven een uniek overstromingsgebied van de Herk ontstaan. Dit overstromingsgebied wordt beheerd door Natuurpunt Borgloon. In de diverse poelen zijn inmiddels talrijke soorten watervogels te spotten. Een lust voor het oog! Aan de rand van dit gebied staan enkele oudere wilgen, die geknot zijn. Kom helpen met het opruimen van de takken.Dit is een activiteit in het kader van de "Dag van de Natuur".De conservators Stefan C en Stefan N zullen zorgen voor de nodige gereedschappen en natuurlijk zorgen ze ook voor een versnapering. Draag voor deze werkzaamheden stevige (waterdichte)werkschoenen of laarzen en stevige werkhandschoenen.

We kwamen om 9 uur samen aan de Engelingenmolen, Helshovenstraat 33, 3840 Borgloon-Helshoven.


Dinsdag 28 november 2017: Provinciale Ronde in Kiewit.


 

 Zaterdag: 11 november 2017: Plantenverkoop

Vrijdag: 10 november 2017: Voorbereiding plantenverkoop.

Dinsdag 24 oktober 2017: Knotten van wilgen in Natuurgebied Meersbeemden.

Maandag 23 oktober 2017: Beheersoverleg Vallei van de Kleine Herk, 3840 Borgloon-Kerniel  

Bestuursleden van Natuurpunt Borgloon en specialisten van Natuurpunt vzw inventariseerden welke typen van beheer in de komende jaren uitgevoerd gaan worden in de vallei. Na de werkzaamheden in het kader van de Ruilverkaveling Jesseren zullen de medewerkers van Natuur en Landschapszorg vzw en de vrijwilligers van Natuurpunt Borgloon diverse onderhouds- en beheerwerken uitvoeren, zoals het opruimen van takhout, knotten van (oude) wilgen en maaiwerken.


Vrijdag 20  oktober 2017: Muizenonderzoek Opleeuw  

Foto: De zoogdierenwerkgroep Borgloon organiseerde een Meetnettelling voor muizen in het natuurgebied Opleeuw.Het gebruik van muizenvallen is vooral bij de kleine zoogdieren (muizen en spitsmuizen) een waardevolle inventarisatiemethode. Het gaat hier vanzelfsprekend om de zogenaamde 'live traps', waarin de muizen levend gevangen worden en waaruit ze na determinatie weer worden vrijgelaten. Muizen vangen is een intensief en tijdrovend werk, omdat de vallen ook en vooral 's nachts het best om de 2uur gecontroleerd worden. Muizen hebben namelijk een hoog metabolisme en kunnen niet lang zonder voedsel. De vallen werden een eerste maal geledigd om 20 uur. Daarna maakten de natuurvorsers (Jos, Stefan²,Hilde en zn,Stijn) een avondwandeling door het gebied, op zoek naar uilen en vleermuizen, om ten slotte om 22 uur de vallen voor een tweede maal te controleren.Resultaten: 2 x bosmuis en 2 x rosse woelmuis; en ook nog  1 nachtvlinder ( bruine herfstuil ) en talrijke reeën.Bekijk de FOTO'S.


 Zaterdag 14 oktober 2017: Beheerwerk in 3840 Borgloon-Gors-Opleeuw.  

Nijvere natuurpunters verzamelden zich om 9 uur bij het bankje aan het begin van de Opleeuwstraat om vandaar naar de orchideenwei te wandelen. Inmiddels hadden Stefan en Jos reeds de helft van de wei gemaaid met de maaibalk en de bosmaaier. Rieken hooivorken en draagberries lagen gereed, zodat we (Abbi, Jean, Stefan N, Bert, Dorien, Davy, Stefan C, Jos, Ad en Luk(ietsje later)) konden beginnen met het afvoeren van het maaisel. Het heischraal grasland (lees meer)  van het Europees beschermd gebied (lees meer) van Opleeuw  beheren we  door gefaseerd te maaien ter bescherming van de aanwezige plantensoorten. Vanwege de kwetsbaarheid en de helling van de weide moet dit handmatig gebeuren. Bekijk de FOTO'S van Jos en Ad. (ad171016)

Foto: Foto:


 Zondag 8 oktober 2017: Boomgaardenwandeling in 3840 Borgloon-Grootloon. 

 Een bij tijd en wijle druilerige regen, weerhield 14 natuurminnende wandelaars niet van deelname aan een  leerzame wandeling. Onze gids Luk Robijns, voorzitter van Natuurpunt Borgloon, leidde ons langs een aantal markante bezienswaardigheden in het sterk golvend landschap rondom het monumentale kerkje van Grootloon. Achtereenvolgens beluisterden we de uitleg van onze gids over: het audio-kunstwerk in het kerkje,de silex steenhopen rondom poelen voor de huisvesting van de vroedmeesterpad, het afsterven van talrijke hoogstambomen, het beheer van de graslanden op de hellingen, het bijenhotel, het kunstwerk "twijfelgrens", de speelboomgaard, de landschappelijke waarde van gerestaureerde barrieren en meidoornhagen,de unieke notenboomgaard langs de Romeinse Kassei,het doorzichtkerkje dat, niet zonder enige discussie, geplaatst werd in natuurgebied van het ANB en tenslotte de 5 hectare hoogstamboomgaarden die eigendom zijn van Natuurpunt vzw. Het beheer en onderhoud  van deze boomgaarden wordt deels uitgevoerd door de vrijwilligers van Natuurpunt Borgloon en deels door derden. De zuidelijke hellingen worden omgevormd tot bloemrijke graslanden. In de loods van Natuurpunt konden we ten slotte even de benen strekken en napraten en werden we getracteerd op onbespoten appels, biofruitsap en zelfgebakken wafels.We hebben genoten van een fraaie en leerzame wandeling door een uniek landschap. Bekijk de FOTO'S  van bestuurslid Jos Reekmans. (ad 171008)

 Foto: Foto: Foto:


 Donderdag 5 oktober 2017: Kerkuil krijgt in Haren zijn vrijheid terug  

 Bewogen leven van een jonge Kerkuil:Op 14-05-2017 geboren en een paar weken later geringd door Louis Bils.Tijdens de eerste vliegles op 04-07-2017 uit de kerktoren gedonderd en door Guy Paque gevonden, waarna Guy het NATUURHULPCENTRUM in Opglabbeek belde waar de uil kon herstellen van zijn lichte kwetsuren.Op 05-10-2017 de vrijheid teruggekregen op de plaats waar het allemaal begon. Dank aan Guy Paque voor het redden van deze mooie uil, en aan het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek voor de goede zorgen.Mooie bonus gekregen in Natuurhulpcentrum Opglabbeek: 1 kerkuil opgehaald en krijg er 2 mee; Wij blij...Bekijk de FOTO'S  van Jos Reekmans. 

Foto:

 

 Maandag 2 oktober 2017: Loodsoverleg

 Zondag 1 oktober 2017: feestelijke opening overstromingszone Hoenshoven 

Bekijk de FOLDER  en lees de UITNODIGING

Bekijk de FOTO'S van Jos Reekmans en Stefan Nimmegeers.


 Dinsdag 26 september 2017: Provinciaal overleg in Kiewit

Vrijdag 22 september 2017: appelraap

Maandag 18 september 2017: overleg biodiversiteitscharter met Stad Borgloon

Maandag 18 september 2017: bestuursvergadering

Woensdag 13 september 2017: excursie korenwolf

Zaterdag 16 september 2017: excursie gladde slang


 Zaterdag 9 september 2017: beheerwerk in natuurgebied 3840 Borgloon-Kuttekoven. 

Dit beheerwerk werd verschoven naar een nog te bepalen datum. Conservators Jos Reekmans en Bert Geys waren aanwezig om eventuele "werkers" te begroeten. Zij ondernamen samen andere beheerwerken in Groot-Loon en een kerkuil-inventarisatie in Broekom en Grootloon.Lees HIER het verslag van Jos.


 Vrijdag en zaterdag 25 en 26 augustus 2017: eikelmuisinventarisatie.  

Deze inventarisatie werd tot nader order uitgesteld in afwachting van verdere actie van het ANB. 


 Maandag 21 augustus 2017: intern overleg conservators  

Onze conservators bespraken onder leiding van Luk, de beheerplannen voor de diverse natuurgebieden voor het werkjaar 2018.  De conservators zullen voor 1 oktober 2017 hun definiteve planning aan Veerle sturen, zodat zij de plannen in de activiteitenkalender kan plaatsen.


 Zondag 20 augustus 2017: Feestelijke BBQ en Algemene Leden Vergadering. 

Zoals in vorige jaren trokken ruim tachtig leden en hun familieleden en vrienden naar de feestelijk ingerichte zaal “De Leeuwerik” in Gors-Opleeuw. 

De vele handige handen van onze actieve vrijwilligers van Natuurpunt Borgloon hadden inmiddels hun fraai versierde, smakelijke, schotels met allerhande lekkernijen, uitgestald. Het buffet en de tafels waren weer versierd met fraaie boeketjes.Jan en Bert waren dit jaar de BBQ-bakkers van dienst. Stefan en Thomas bedienden de kassa. De andere actievelingen bedienden de bar, vulden het buffet aan,haalden het gebruikte servies op, wasten af, verkochten koffie en taart en ruimden op. Al met al weer een zeer geslaagde BBQ.

Bekijk de FOTO'S van Jos, Stefan en Ad. 

Foto:


 Vrijdag 18 augustus 2017: Beheerwerk in 3840 Borgloon-Helshoven.  

Ondanks de regen hebben een 6-tal ijverige natuurpunters (Stefan C, Jean Vsw,Nona,Jos,Stefan N en Ad) onder leiding van conservator Stefan en onder toezicht van de ezels, een raster geplaatst in het natuurgebied nabij de Engelingenmolen.Deze beheeractiviteit was oorspronkelijk in het voorjaar gepland, maar moest toen worden uitgesteld vanwege de aanwezigheid van een broedende kiekendief. Deze klus werd in amper 3 uur geklaard. Bekijk de ACTIEFOTO'S van Jos en Ad.

Foto: Foto: Foto:


 Zaterdag 12 augustus 2017: Beheerwerk in 3840 Borgloon-Gors-Opleeuw. 

Ondanks het nattige weer, trokken een zestal actieve vrijwilligers (Jean Vsw, Abbi, Stefan N, Ad, Stefan C en Jos) naar een wei in het natuurgebied Opleeuw (Europees Habitatgebied)

Onder leiding van conservator Jos Reekmans, herstelden we een oude afrastering. Jos en Stefan zorgden voor de nodige gereedschappen en materialen, inclusief de versnaperingen tijdens de pauze. De ACTIEFOTO'S van Jos Reekmans en Ad spreken voor zich!   

Info: conservator Jos Reekmans T 0472/498045

Foto:


 Zaterdag 5 augustus 2017: Vlinderwandeling langs de Herk.   

Tijdens "Het grote Vlinderweekend", organiseerden wij een vlinderwandeling langs de rivier de Herk. Conservator Stefan ging met 12 natuurvrienden op zoek naar vlinders in het Natuurgebied  "Vallei van de Herk" tussen Helshoven en Hoenshoven. Ondanks de regen, genoten de deelnemers van de fraaie wandeling en de waarnemingen van dagpauwoog, icarisblauwtje, bruin zandoogje, geaderd witje, atalanta, klein en groot koolwitje en ook de grote sabelsprinkhaan en vrouwtje-vuurrode-heidelibel.Bekijk de FOTO'S van Jos Reekmans en Stefan Nimmegeers.Datum: 05/08/2017 van 14u00 tot 16u00. Afspraakplaats:parkeerplaats naast de kapel van Helshoven, Helshovenstraat z/n, 3840 Borgloon-Helshoven. info:0497/242138.Foto: Foto:


 Donderdag 27 juli 2017: Informatieavond voor onze "buren" in 3840 Borgloon-KERNIEL. 

Als goede buur heeft Natuurpunt Borgloon een twaalftal bewoners van de Nielstraat en de Leemzaal geïnformeerd over de toekomst van percelen in het valleigebied van de Kleine Herk. Voorzitter Luk Robijns gaf uitleg en bestuurslid en conservator Stefan Carolus toonde een presentatie met tekst, landkaarten en foto's. De bijeenkomst vond plaats in zaal Kernielerhof te Kerniel. Bekijk HIER de presentatie.


Zaterdag 8 juli 2017: Natuurpunt Borgloon werkte samen met RELEASEFESTIVAL  

Op zaterdagmiddag, de familiemiddag en festivalmarkt, organiseerden vrijwilligers van Natuurpunt Borgloon een zeer geslaagde workshop voor kinderen. Met materialen die door RELEASEFESTIVAL werden gekocht via Natuurpunt Vlaanderen, konden kinderen en hun ouders een (gratis) bijenhotelletje in elkaar knutselen. De foto's spreken voor zich.

Foto: Foto: Foto: Foto:

 


 Zaterdag 17 juni 2017: beheerwerken in 3840 Borgloon-Opleeuw 

NATUURPUNT BORGLOON nodigde u uit voor een Natuurbeheersdag.Het heischraal grasland (lees meer)  van het Europees beschermd gebied (lees meer) van Opleeuw  beheren wij door een gefaseerd maaibeheer toe te passen ter bescherming van de aanwezige plantensoorten. Om dit alles te realiseren hebben wij veel helpende handen nodig omdat dit manueel  moet gebeuren. Een ruim aantal actieve vrijwilligers klaarden deze klus.Bekijk de FOTO'SConservator Jos Reekmans (T: 0472-498045) zorgde voor de gereedschappen en en een welverdiende versnapering.


Zondag 21 mei 2017: PNC-excursie in samenwerking met Natuurpunt Borgloon in het Natuurgebied “Vallei van de Herk” en de overstromingszone Hoenshoven. (3840 Borgloon-Helshoven) 

Foto:

Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) startte dit voorjaar met een meerjarenwerking rond Stille waters in Limburg. Natuurgids Davy Huygen leidde ruim 15 jonge en oudere natuurliefhebbers vanaf de kapel van Helshoven, in een uitzonderlijke excursie naar diverse stille waters in het natuurgebied en de overstromingszone. Dit gebied, met diverse poelen, onlangs uitgebouwd door de Provincie Limburg, wordt onder leiding van conservator Stefan Carolus beheerd door Natuurpunt Borgloon. In een van de poelen, toonde Davy ons het rijke amfibieënleven onder water. Diverse soorten salamanders, kevers en larven konden we bewonderen. Al wandelend was er tevens aandacht voor het Romeins erfgoed en de negatieve gevolgen van intensieve landbouw. De overstromingszone is zowel van groot belang voor de waterhuishouding van de Herk, alsook voor het ontstaan van een uiterst waardevol natuurgebied, waar flora en fauna in alle rust kunnen gedijen. 

Bekijk de FOTO'S  van Jos Reekmans.


 

Zaterdag, 13 mei 2017: beheerwerk in 3840 Borgloon-Grootloon.

Foto: Foto:

 Grootloon heeft de grootste aaneengesloten hoogstamboomgaard van Haspengouw.Tijdens de winter is er flink gesnoeid in onze hoogstamboomgaarden. Dat snoeihout hebben we (Eddy,Luk,Stefan,Leen,Jos,Bert,Ad en Bert G) gestapeld, waardoor schuilplaatsen ontstaan voor diverse dieren.De nog onlangs geplante jonge hoogstambomen hebben we voorzien van boomkorven om knabbelschade door schapen, die we inzetten voor begrazing, te voorkomen. Bekijk de FOTO'S  Start: Loods van Natuurpunt, Grootloonstraat 111A, 3840 Borgloon-Grootloon. Tijd: van 9 tot 12 uur. Conservator Bert zorgde voor de gereedschappen en natuurlijk voor een versnapering! Info: Bert Geys 0478/619583 

HIER lees je meer over de natuurwaarde van hoogstambomen. (bron: Provinciaal natuurcentrum)


 

Maandag 1 mei 2017: Opening nieuw natuurgebied Borgloon-Boeshoven 

170501 Stefan Nimmegeers 19

Onder ruime belangstelling van vrijwel alle buurtbewoners en andere genodigden, werd het nieuwe natuurgebied in Boeshoven officieel geopend. In een gloedvolle toespraak gaf onze voorzitter, Luk Robijns, uitleg over de totstandkoming van het natuurgebied in het kader van de ruilverkaveling Jesseren. Na een wandeling door de diverse delen van dit natuurgebied, onder leiding van conservator Nico Dieu, werd een het glas geheven en werd het nieuwe informatiebord onthuld.  De (nieuwe) directeur van Vogelbescherming Vlaanderen, Frederik Thoelen, gaf vervolgens uitleg over zijn organisatie en gaf daarna, bij wijze van symbolisch gebaar, een jonge steenuil (onlangs gered uit een benarde positie in een schoorsteen) de vrijheid. Tijdens de zeer gezellige bijeenkomst werden tevens de helpers van de paddenoverzet letterlijk in de bloemetjes gezet, als dank voor hun inspanningen om de ruim 2000 padden en salamanders veilig over de Romeinse Kassei in Borgloon-Voort te helpen. Bekijk de FOTO's van Jos, Stefan N, Johnny, Chris, Helga en Ad

170501  Stefan Nimmegeers 5 170501 Stefan Nimmegeers 24

Bekijk ook het BERICHT in het Belang van Limburg/Borgloon 

Bij de toebedeling en verdeling van de gronden in de ruilverkaveling Jesseren werden een aantal ha natuurgebied verworven en aangekocht;bijna het ganse gebied van de Sint-Annabeek, de waterloop en de omgevende valleigronden, tot de uitmonding in de Mombeek wordt zo natuurgebied.LEES MEER 


 Zondag 23 april 2017: Landschapswandeling  vanuit 3840 Borgloon-Gors-Opleeuw 

Vertrek vanaf: de parking op het mooiste kerkplein van Haspengouw, naast de kerk van Gors-op-Leeuw . Tijdstip: 14.00u.  Gids: Jos Reekmans (conservator Natuurpunt Borgloon) T: 0472 49 80 45 

Ondanks dat er veel te doen was in Borgloon ( wielerwedstrijd, wandeling van de Loonse Tsaffeleers, Velo3840,kermis,erfgoeddag ) toch nog een goede opkomst van +/- 30 personen.  
Onder de deelnemers waren ook 3 studenten Bio-ingenieur die voor de unief een paar excursies moesten meedoen in een Natura 2000 gebied, uiteraard waren die van harte welkom in ons Natura 2000 gebied. Ze hebben de nodige uitleg gevraagd en gekregen. Aangezien Jos niet verlegen is om mensen aan te spreken, heeft hij ook nog een nieuw lid gemaakt tijdens de pauze. De zelf gebakken koekjes van Reinhilde werden tijdens de pauze weer zeer gesmaakt. ( 70 gebakken, +/- 10 over ) 
Jos had stiekem gehoopt op een ruime opkomst, en als er veel volk op een wandeling is, kan je maar een beperkt aantal mensen bereiken met je educatieve uitleg, daarom die geplastificeerde foto's met uitleg, dan weten de laatste ook wat de eerste gehoord hebben. ( kunnen nog dienen voor andere wandelingen ) 

Bekijk hier de fraaie FOTO'S.

 170423 wandeling


 Zaterdag 8 april 2017: fitness in de buitenlucht (lees beheerwerk) in 3840 Borgloon-Grootloon.

Op zaterdag 8 april hebben we (Jos, Stefan, Stefan N,Luk, Nico, Jean, Abbi, Bert, Jeroen, Leen en Bert G verschillende fitnessoefeningen (lees: lichte beheerwerken)  uitgevoerd in het natuurgebied achter de kerk van Grootloon. Plaats/tijd: kerk in Grootloon om 9.00uur. Grootloonstraat z/n te Borgloon.
Wat hebben we gedaan? 
1. Het plaatsen van een raster ter bescherming van enkele poelen en het verwijderen van bramen waardoor de jonge beplanting meer kansen krijgt.
2. Plaatsen van schapendraad en enkele poortjes, waardoor de botanische weide beter met schapen beheert kan worden.
3. Opruimen van enkele omgevallen bomen langs het wandelpad. 
4. Boombescherming plaatsen en vervangen in de hoogstamboomgaarden.
Conservator Bert zorgde voor verzekering, gereedschappen en versnaperingen.
Bekijk HIER de foto 's.
Info : conservator Bert Geys  GSM:0478-619583; E:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Foto:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijdag 31 maart 2017: Zuid-Limburgse Vogeldag 2017. 

De Vogelwerkgroep Fruitstreek organiseerde haar jaarlijkse Vogeldag in het Natuur.Huis in Gelinden. Samen met een groot aantal vogelliefhebbers, luisterden een zestal (bestuurs)leden van Natuurpunt Borgloon (Stefan,Jos,Jan,Gerda,Davy en Ad) naar boeiende en leerzame lezingen over: "broedvogelinventarisatie in Bernissem" (Jan Stevens), "Torenvalken" (Dirk Ottenburghs), Vogels kijken en inventariseeren in de 21ste eeuw" (Gerald Driessens, Natuurpunt-CVN) en het "jaaroverzicht van de Vogelwerkgroep" (Pierre Vandersmissen).


 Maandag en woensdag 27  en 29 maart 2017: Planten van hoogstamfruitbomen in diverse natuurgebieden in de gemeente Borgloon. info volgt


Zaterdag 25 maart 2017: Dassensymposium in Leuven. info volgt

LEES MEER


 Vrijdag 24 maart 2017: Einde van de paddenoverzet in Voort. 

De paddenoverzet is weer achter de rug. De vrijwilligers van Natuurpunt Borgloon hebben duizenden padden, kikkers en salamanders veilig over de Romeinse Kassei in Voort gezet!  

Plaats: Romeinse Kassei, ter hoogte van kasteelhoeve De Tornaco, 

3840 Borgloon-Voort. 

Info: Stefan Nimmegeers; E  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; T  0493/180643 

Bekijk de  FOTO'S  onze activiteiten. Verslag volgt.

Afbeeldingsresultaat voor paddenoverzet

 


 Vrijdag en zaterdag 17 en 18 maart 2017: zwerfvuilactie

De vrijwilligers van Natuurpunt Borgloon verzamelden op 17 en 18 maart honderden kilo's zwerfvuil in het zuidelijk gedeelte van de gemeente Borgloon!


 Zaterdag 11 maart 2017: Beheerwerk in Natuurreservaat "Vallei van de Sint-Annabeek". 

Om het rietveld in ons natuurreservaat "Vallei van de  Sint-Annabeek" beter bereikbaar te maken voor maaiwerken, hebben we een doorgang gemaakt door een houtkant. In die houtkant stond een opslag van vooral wilgen, vlier en hazelaar. Dankzij de inspanningen van Stijn,Marleen, Luk,Eddy,Bert,Nico,Veerle,Koen,Jean,Abbi,Stefan en Jelle, kon deze klus snel geklaard worden. Foto:  

Conservator Nico Dieu ( T 012/746253) zorgde voor voldoende gereedschap en versnaperingen! 

Samenkomst: hoek Jesserenstraat/Groenstraat, 3840 Borgloon-Jesseren. 

Tijd: van 9 tot 12 uur.

Bekijk de FOTO'S van deze activiteit.


 

 Zaterdag 11 februari 2017: beheerwerk in Opleeuw.

Foto:

 In een onlangs in beheer verkregen perceel in Opleeuw hebben we houtkanten gesnoeid ten voordele van de grauwe klauwier. ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Grauwe_klauwier)

Maar liefst 15 enthousiaste vrijwilligers (Bert,Remar,Erik,Jos,Stefan,Davy,Jan,Sophie,Jean,Abby, Eddy,Stijn,Nico,Mieke en Ad) staken de handen uit de mouwen en restaureerden een oorspronkelijke meidoornhaag. Tevens ruimden ze takhout op in de orchideeënwei. Conservator Jos zorgde voor voldoende gereedschappen en voor smakelijke versnaperingen! Bekijk de ACTIEFOTO'S van Jos.

We kwamen samen bij het bankje in het begin van de Opleeuwstraat, 3840 Borgloon-Gors-Opleeuw. 

Tijd: vanaf 9 tot 12 uur. 

Info: conservator Jos Reekmans; T 0472498045


 Maandag 6 februari 2017: opbouw van de schermen voor de paddenoverzet. 

 Op zaterdag 28 januari werd het grootste deel van de schermen geplaatst; een gedeelte moest worden uitgesteld omdat de grond nog te zeer bevroren was. Inmiddels hebben 7 paar vlijtige handen de resterende schermen geplaatst en zijn de opvangemmers ingegraven. Het wachten is nu op de trekkende padden. Zie hierboven.


Donderdag 2 en vrijdag 3 februari 2017: Struiken planten in Jesseren en Opleeuw i.s.m. INTESA.

 De tuinploeg van INTESA ( Geert, Johannes , Kim, Erwin, Peter, Jean-Marie en Kevin), onder leiding van Bert en Ellen, heeft een perceel in Jesseren beplant met inheems plantgoed.In Opleeuw werd een haag (zichtbeschermingsmuur) aangeplant ter bescherming van een bewoonde dassenburcht. Enkele vrijwilligers van Natuurpunt Borgloon hielpen graag mee aan deze plezierige samenwerking met INTESA. 

Bekijk de FOTO'S  van deze plantactie en LEES MEER ( bron HBVL-Borgloon).


 Zaterdag 21 januari 2017: Likona contactdag

  Een degelijk natuurbeleid heeft nood aan wetenschappelijke kennis. In Limburg wordt deze kennis samen met vrijwilligers verzameld en samengebracht onder de paraplu van de “Limburgse Koepel voor Natuurstudie”, kortweg LIKONA. LEES MEERDe 26ste editie van de Likona contactdag werd weer bijgewoont door vrijwilligers van Natuurpunt Borgloon (Stefan,Davy,Jos,Sophie,Karolien,Ad). Davy (wachtbekkens:een vloek of een zegen voor amfibieën?) en Sophie (tellen van kamsalamanders in Tommelen) presenteerden er hun onderzoeksresultaten.


   Zondag 18 december 2016: Eindejaarswandeling in Jesseren. 

Foto:

Eindejaarswandeling van Natuurpunt! We besloten onze wandelactiviteiten in 2016 met een fraaie wandeling in de omgeving van de deelgemeente Jesseren. Onze gids (bestuurslid van Natuurpunt Borgloon) Veerle, woonachtig in Jesseren, liet ons delen in haar natuurbeleving.Ondanks de mistige en miezerige winterlucht genoten we van de verborgen hoekjes van het Jesserse landschap.Veerle vertelde waarom holle wegen, hagen en struwelen,voor o.a. de veldleeuwerik,zo belangrijk zijn in het Haspengouwse landschap.En ook ontdekten wat het "Waardeveld" en "Boeshoven" nu precies betekenen.Onze tocht werd onderbroken om te genieten van een "drupke" en door Veerle gebakken cake. Een kleine omweg leidde ons langs een bewoonde dassenburcht. Voor de ruim 23 deelnemers was er na afloop van deze geslaagde wandeling een zakje okkernoten. (de okkernoten werden door ons in oktober geraapt in onze notenboomgaard in Grootloon. De noten zijn voor een schappelijke prijs te koop; stuur uw bestelling naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en wij leveren ze af)

 Vertrekpunt was: kerkplein Jesseren, Jesserenstraat, 3840 Borgloon-Jesseren; tijd: van 13.30 tot ca 16.30uur.

Bekijk HIER de sfeervolle foto's van Jos Reekmans en Koen Debay.


Zaterdag 10 december 2016: We hebben geplant en hersteld!  

Foto:

 Natuurpunt Borgloon nodigde jullie graag uit op onze maandelijkse werkdag die is doorgegaan in het hoogstamgebied van Grootloon.Wij kwamen samen om 9.00 aan de loods van Natuurpunt,Grootloonstraat 111A, 3840 Borgloon-Grootloon. Wat hebben we (Bert,Eddy,Stefan C,Karolien,Sophie,Jean,Abbi,Luk,Eric,Stefan N en Ad) gedaan tot 12 uur?  

  • struiken in een haag bij geplant zodat deze mooi kan dichtgroeien.
  • steunconstructies hersteld rond jonge hoogstamfruitbomen.
  • steunpalen bijgeplaatst en schapendraad degelijk bevestigd.
  •  jonge bomen verwijderd die niet gepakt hebben. 
  • Luk maakte notities voor de inventarisatie van de diverse hoogstam appel- en kersensoorten.

Bekijk de FOTO'S van Ad in het album dat verzorgd wordt door Jos.

 Gezond en leuk werk, voor wie de handen uit de mouwen wil steken! 

 Info : conservator Bert Geys T:0478-619583   E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 Conservator Bert zorgde voor gereedschap,en versnaperingen!


 Dinsdag 7 december 2016: Regionaal beheersoverleg conservators.   

Onze conservators (Stefan,Nico,Jean, Jos en Bert) namen deel aan het door Natuurpunt Beheer vzw georganiseerde overleg over de winterplanning van het beheer van de natuurgebieden in Haspengouw. Er was een ruime opkomst voor dit overleg dat plaats vond in Kasteel Mariagaarde in Borgloon-Hoepertingen.


 Zaterdag 3 december 2016: Algemene Ledenvergadering van Natuurpunt vzw in Gent.  

Samen met honderden andere vrijwilligers woonden enkele bestuursleden van Natuurpunt Borgloon de ALV bij.

Besproken werden de beleidsplannen voor 2017 en de begrotingen van de diverse Natuurpunt vzw's. Tevens werden plannen ontvouwd voor een actieve benadering van lokale politici vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. In de namiddag werd aandacht besteed aan het 15-jarig bestaan van Natuurpunt vzw met een forum en een boeiende lezing van prof. architect Leo Van Broeck. Tijdens de koffie en lunchpauze werd er intensief genetwerkt.


 Donderdag 1 december 2016: Loon Brandt; evenement voor de Loonse vrijwilligers.   

Natuurpunt Borgloon maakte van de gelegenheid gebruik zich te presenteren en om informatie te geven over haar activiteiten voor de instandhouding en uitbreiding van natuurgebieden in de gemeente Borgloon.


 Dinsdag 29 november 2016: Provinciale ronde in het natuurhuis in Kiewit.   

Natuurpunt Borgloon was met vijf vrijwilligers ( allen bestuursleden) aanwezig bij de discussie over het beheer van onze natuurgebieden.


 Zaterdag 19 november 2016: Beheerwerk in de Vallei van de Herk.  

 Zoals elk jaar deed ook ons beheerteam mee aan de dag van de Natuur. Ons plan om schuilhutten te bouwen, moesten we uitstellen. Geholpen door enkele enthousiaste (nieuwe ) leden, verwijderden we het takhout van door de junistorm omgewaaide bomen uit een perceel dat omgevormd wordt tot dottergrasland. We onderbraken dat werk voor frisdrank en koek. Na afloop leidde conservator Stefan Carolus ons rond in het natuurgebied. De provincie Limburg heeft hier een overstrominggebied laten aanleggen en heeft het toekomstig beheer overgedragen aan Natuurpunt Borgloon. De FOTO'S  van onze hoffotograaf Jos, spreken voor zich!  

Meer info:Stefan Carolus, conservator "Vallei van de Herk"; T: 0497/24.21.38. LEES MEER 

dag van de natuur 2016

 

 

 


 Vrijdag, 18 november 2016: Limburgs platform natuurbeheer: natuurbeheer met soorten.   

waar: Domein Kiewit, 3500 Hasselt; tijd: 20 uur. 

Een aantal bestuursleden van natuurpunt Borgloon woonden de afsluitende discussie-avond bij, gewijd aan het toekomstige beleid, de op komst zijnde "nieuwe beheerplannen" en een case study over praktisch natuurbeheer  in functie van bijzondere soorten. LEES MEER 

Bekijk vooral de presentatie van ons bestuurslid Davy Huygen over beheer in functie van de instandhouding van kamsalamandergemeenschappen in vochtig Haspengouw: 

deel 1   deel 2   deel 3.

Lees ook: "studieronde kamsalamandergemeenschappen voltooid":HBVL 24/10/2016

Studieronde kamsalamandergemeenschap voltooid


 Zaterdag 12 november 2016: plantenverkoop  

Een achttal vrijwilligers van Natuurpunt Borgloon, organiseerden op vrijdag en zaterdag de aflevering van de bestelde planten aan 45 kopers. Van de mogelijkheid om een gratis boom of struik te ontvangen, een geste van het Schepencollege van Stad Borgloon, werd door de Loonse gezinnen slechts relatief weinig gebruik gemaakt.Alle kopers ontvingen een gratis zakje okkernoten die onlangs geoogst werden in onze notenboomgaard.

Bekijk enkele FOTO'S van deze activiteit. Wij gebruikten onderstaande advertentie op deze website en in onze mailing naar onze leden.

Foto: Foto:

 *********************************************

advertentie 

Plantenverkoop Natuurpunt Limburg 2016 

Een tuin vol bomen en planten 'van hier' trekt leven aan! 

OOK IN 2016 ORGANISEERT NATUURPUNT LIMBURG EEN STRUIKEN- EN BOMENVERKOOP VAN STREEKEIGEN PLANTEN. DE PRAKTISCHE ORGANISATIE VAN DEZE PLANTENVERKOOP IN BORGLOON GEBEURT DOOR DE VRIJWILLIGERS VAN NATUURPUNT BORGLOON. MET DEZE ACTIE STEUN JE ONZE VERENIGING EN DE NATUUR IN JE BUURT! 

Het schepencollege van Borgloon besloot om elk Loons gezin één gratis boom of struik aan te bieden! 

Vink je keuze aan op het BESTELFORMULIER of op het PAPIEREN BESTELBON  

let op: voor je keuze voor een gratis boom of struik moet je kijken op BESTELFORMULIER  

Bestellen kan nog tot 31 oktober voor de afhaaldag op 12 november 2016 

Waar afhalen: Loods Natuurpunt Borgloon, Grootloonstraat 111 A - 3840 Borgloon
Wanneer: op 12 november 2016 van 10 uur tot 12 uur.

Wij verkopen dan tevens onze BIO-okkernoten tegen democratische prijzen.  De opbrengst komt ten goede aan het beheer van onze natuurgebieden. Geef uw bestelling door via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Zondag 30 oktober 2016: Klimaatwandeling georganiseerd door Davidsfonds Borgloon. 

Waar: Parochiezaal, Dyonisius van Leeuwenstraat, 3840 Borgloon-Rijkel. Tijd: 14 uur.

Het Provinciaal Natuurcentrum Limburg heeft i.s.m. Natuurpunt Educatie klimaatgidsen opgeleid. Deze klimaatgidsen  begeleidden zowel leden van het Davidsfonds als leden van Natuurpunt Borgloon op onze wandeling en zij attendeerden ons  op verschuivingen binnen de plaatselijke natuur.   LEES MEER

 klimaat cf4733b54210dfadfcfc8e7ecfc0fd32 medium 1


 Vrijdag 28 oktober 2016: Symposium 60 jaar De Maten.  Het bestuur van Natuurpunt Borgloon woonde met drie bestuursleden dit symposium in het Casino van Waterschei bij. Sprekers van Natuurpunt, ANB, INBO en VITO spraken over het beheer, de eco-hydrologische studie, de waterkwaliteit en de maatschappelijke meerwaarde van dit reeds 60 jaar oude bijzondere natuurgebied.In de namiddag kon er gekozen worden uit diverse workshops in het veld, zoals natuurinrichtingswerken, natuurbeheer en natuurrecreatie. 


 Dinsdag 25 oktober 2016: Provinciaal Overleg in Kiewit. Benno Geertsma van de dienst "beleid" (Natuurpunt vzw) informeerde ons (Stefan, Jos en Ad) en  andere Limburgse Natuurpunters, over de voortgang in het IHD-dossier. 


 Dinsdag 25 oktober 2016 en vorige dagen: noten rapen in onze notenboomgaard in Groot-Loon. In korte tijd verzamelden we (Bert,Jean,Abbi,Jos,Stefan, Ad en 2 studenten van INTRO met hun begeleider) een behoorlijk aantal kilo's okkernoten.


 Zondag 16 oktober 2016: Herfst-/boomgaardenwandeling vanuit 3840 Borgloon-Broekom Via diverse markante holle wegen, verkenden ruim 20 natuurliefhebbers het landschap rondom de dorpskern van de deelgemeente Broekom. Dat landschap wordt gekenmerkt door relatief grote hoogteverschillen,holle wegen, hoogstam- en laagstamboomgaarden en nieuwe plantages.Vertrekpunt: parkeerplaats bij de kerk van Broekom.Tijd: 14u tot ca 16u.Info: Info:Luk Robijns T: 012742929.

 Bekijk eens de FOTO'S van Jos Reekmans en Stefan N.

Foto:


Zaterdag 8 oktober 2016: Beheerwerk in Boeshoven= fitness in onze natuur...  werd appelraap! Dit beheerwerk werd vervangen door appelraap in Groot-Loon, omdat het maaiwerk, vanwege de gunstige weersomstandigheden, reeds eerder werd uitgevoerd. De 10 vrijwilligers deden aan fitness met schudden van appelbomen in Groot-Loon en het rapen van de appels.Tijd: van 9 tot 12 uur. Bekijk de  FOTO'S van Marleen en Jos. Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   of 0497242138 


 Vrijdag 7 oktober 2016: appels rapen in 3840 Borgloon-Grootloon. Onze appelbomen in Grootloon dragen weer veel vruchten. Om te voorkomen dat dit fruit verloren gaat, gaan we het schudden en rapen. Nadien wordt dit fruit geperst. Samenkomst: Loods Natuurpunt, Grootloonstraat 111A, 3840 Borgloon-Grootloon. Tijd: van 9 tot omstraaks 12 ur. Info:Luk Robijns

 Foto:


 Vrijdag 30 september 2016: rondleiding in Natuurgebied Vallei van de Herk.Conservator Stefan Carolus verzorgde een rondleiding vanuit Hoenshoven (Vallei vd Herk)  . De inrichtingswerken in het overstromingsgebied, dat in opdracht van de  Provincie Limburg wordt uitgevoerd en de uitwerking van het kamsalamanderproject naderen stilaan hun afwerking. Een vijftal bestuursleden van Natuurpunt Borgloon kwamen samen aan de Hoenshovenstraat ter hoogte van nr.5. Voor de medewerkers die niet aanwezig konden zijn zal er op later tijdstip en op aanvraag een nieuwe rondleiding worden gehouden .Bekijk de FOTO'S  van Stefan N en Jos R.


 Donderdag 29 september 2016 en volgende data: cursus leren kijken naar vogels ; info: LEES MEER


Maandag 26 september 2016: persmoment biodiversiteitsproject eikelmuizen.  In een kersenboomgaard werden nestkastjes voor eikelmuizen opgehangen door de leerlingen van het Technicum in Sint-Truiden ( zij maakten de nestkasten) en de gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove. LEES MEER

 Foto:

Bekijk de  FOTO'S van Jos en Ad en de website van gedeputeerde  LUDWIG VANDENHOVE

Persteksten in Het Belang van Limburg: LEES (tekst Jozef Croughs) en LEES (tekst Stefan Carolus).


 Zaterdag 10 september 2016: beheerwerk in Opleeuw

Zes actieve bestuursleden hielpen conservator Jos, met beheerwerk op een onlangs verworven perceel in Opleeuw.We verwijderden maaisel, verwilderde struiken en bramenstruweel en we groeven een greppeltje.

Door onze inspanningen zal dit kruidenrijk perceeltje spoedig een fraaie parel worden.

Bekijk de FOTO'S.


 Zondag 21 augustus 2016: Algemene ledenvergadering en ook onze fameuze BBQ!  

Ruim tachtig leden, hun familieleden en vrienden, genoten van een uitstekend verzorgde BBQ.

Dit jaar werd het bakteam versterkt met Etienne en Jan. Alle bestuursleden en hun partners versierden de zaal in "De Leeuwerik" in Gors-Opleeuw en bereidden smakelijke schotels.

Onze voorzitter hield zijn jaarlijkse speech.

Bekijk de FOTO'S van Jos Reekmans en Ad. 

Foto


Zaterdag en zondag 7 en 8 augustus 2016: Het grote vlinderweekend.

RESULATEN 2016Het landkaartje, de dagpauwoog of het boomblauwtje: het zijn allemaal tuinvlinders waar Natuurpunt het fijne van wil weten. Want met hun grote verscheidenheid zijn vlinders waardevolle graadmeters van ons leefmilieu. Bovendien is het fantastisch om de kleurige fladderaars aan het werk te zien. Daarom daagden we jou uit om op 6 en 7 augustus de vlinders in je tuin te tellen.Wil je nog snel de meest voorkomende vlinders leren herkennen? Of wil je je tuin inrichten met een paar gouden tips?> Neem een kijkje op www.vlinderweekend.be


 Zaterdag 30 juli 2016: Terraslezing "in de Putten" door Dirk Draulans

De informatieve voordracht, georganiseerd door Natuurpunt Limburg, van bioloog,journalist en schrijver Draulans, werd door een zevental Loonse (bestuurs)leden met aandacht gevolgd. "Natuur trekt in een door economie gestuurde maatschappij bijna automatisch aan het kortste eind". Dirk Draulans schetste waarom dat doodjammer is. 


Zondag 10 juli 2016: Dag van de kers in 3840 Borgloon-Centrum 

In de informatiestand van Natuurpunt Borgloon (dit jaar op de site van de Stroopfabriek) gaven Nico, Koen, Davy en Jos uitleg over onze activiteiten in de diverse natuurgebieden in de gemeente Borgloon. Enige geïnteresseerde inwoners van Borgloon meldden zich aan als lid van Natuurpunt. Zij ontvingen een informatiepakket en een fraaie fiets- en wandelgids. 

Foto

 Bekijk de FOTO'S 


Maandag 27 juni 2016,15uur: Ruilverkaveling Jesseren->planning van werkzaamheden.  

Vertegenwoordigers van VLM, Natuurpunt Beheer vzw en Natuurpunt Borgloon, bespraken met elkaar in het terrein de diverse werkzaamden op de percelen die aan Natuurpunt Beheer vzw werden toegewezen en waarvan natuurpunt Borgloon de beheerder zal worden.


Maandag 27 juni 2016, 17uur: loodsoverleg  

Overleg over diverse zaken met betrekking tot beheer en het gebruik van de loods, tussen vertegenwoordigers van Natuurpunt Beheer vzw en Natuurpunt Borgloon. De bestuursleden ontvingen een verslag.


 Woensdag 22 juni 2016 en volgende dagen: inventarisatie kerkuilen 

Ons bestuurslid Jos Reekmans,onze kenner van de marterachtigen en nieuwe conservator van Opleeuw, is tevens lid van de KERKUILENWERKGROEP VLAANDEREN. Hij gaat zich in de toekomst ook bezig houden met de opvolging en het ringen van kerkuilen. Samen met de gemachtigde ringer gingen ze op pad op een aantal plaatsen in de gemeente. Zo kwamen ze aan de kerk in Jesseren maar helaas,draad verhindert het in- en uitvliegen. ACTIEFOTO'S

FotoFoto


 Zaterdag 18 juni 2016: beheerwerken in 3840 Borgloon-Grootloon. 

tijd: van 9 uur tot 12 uur. 

plaats van samenkomst: parkeerplaatst bij de kerk van 3840 Borgloon-Grootloon, Grootloonstraat z/n. 

Door de overvloedige regenval konden we de geplande beheerwerken in Hoenshoven niet uitvoeren. In de plaats daarvan hebben een 7-tal actieve vrijwilligers het leefgebied van de (zeldzame) vroedmeesterpad in Grootloon hersteld. Begroeing tussen de silexstenen werd verwijderd en er werd een omheinig hersteld rond een van de waterbakken. De vroedmeesterpad (Alytes obstetricans) is een kleine pad met vrij korte poten. Ze wordt maximum 5 cm groot en heeft een gedrongen lichaam en een relatief grote kop.De vroedmeesterpad is een warmteminnende soort. Deze pad wordt frequent gevonden in door de mens beïnvloede biotopen en is een beschermde diersoort. Meer weten over dit bijzondere diertje? LEES  en ook HIER 

 Foto:

Bekijk de ACTIEFOTO'S van Jos Reekmans en HIER

Info Stefan Carolus T:0497-242138    E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   en Huygen Davy (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) 


 Maandag 16 mei 2016: Bestuursoverleg.

Bestuursleden van de Natuurpuntafdelingen Heers en Borgloon, bogen zich over het openbaar onderzoek voor de afbakening van de ankerplaats "Haspengouw van Borgloon tot Vechmaal".Er werden diverse aanvullingen vastgesteld. Info: Luk Robijns


 Zaterdag 7 mei 2016: excursie in bijzonder natuurgebied in Borgloon.

Het eerder geplande beheerwerk werd verschoven naar een latere datum. In de plaatst daarvan organiseerden Jos Reekmans en Stefan Carolus een ochtendexcursie door een uiterst waardevol en gevarieerd landschap in de gemeente Borgloon. Niet alleen de aanwezige bestuursleden, maar ook een viertal jonge medewerkers, die in hun schoolvakanties actief zijn in beheerteams, konden genieten van een wonderschone natuur. De FOTO'S van Jos R en Stefan N spreken voor zich! 

Foto


 Zaterdag 7 mei 2015: cursus nachtvlinders Haspengouw: inventarisatie.

 In Borgloon-Kerniel inventariseerden een aantal cursisten diverse soorten nachtvlinders.

Zie de unieke FOTO'S van Jos R.

Foto


Zondag 1 mei 2016: Poelenonderzoek nabij 3840 Borgloon-Helshoven.

 Foto

Onder leiding van Davy Huygen werden een aantal poelen, nabij de meandering van de Herk, onderzocht op de aanwezigheid van de kamsalamander. Zie ook het verslag van het poelenonderzoek op 3 april 2016. 

FOTOREPORTAGE van Jos Reekmans.


 Zaterdag 30 april 2016: Algemene Vergadering Natuurpunt Vzw in Antwerpen.  

Deze belangrijke vergadering werd bijgewoond door 3 stemgerechtigde bestuursleden van Natuurpunt Borgloon.Ons bestuurslid Stefan Carolus, conservator van Natuurgebied "Vallei van de Herk", werd verkozen tot lid van de Raad van Bestuur van "Natuurpunt Beheer Vzw". 

“De stem voor meer natuur klonk nog nooit zo luid, nu is het aan beleidsmakers om dat te horen.” 

Dat zei Chris Steenwegen, directeur Natuurpunt, op de afgelopen algemene vergadering van Natuurpunt.

 “Natuurpunt had eind 2015 97.300 leden. De historische drempel van 100.000 lonkt“, aldus Steenwegen. Ten opzichte van 10 jaar geleden heeft Natuurpunt haar ledenaantal weten te verdubbelen.

 


 Zondag 17 april 2016: Lentewandeling= bloesemwandeling, kapel Borgloon-Helshoven. 

start:14 uur vanaf de parkeerplaats bij de kapel van Helshoven. 

info: LEES MEER 

Bekijk de FOTOREPORTAGE  

Foto

 


 Zaterdag 9 april 2016: Natuurwerk in 3840 Borgloon-Hendrieken.

 Samenkomst: Bij de kerk van 3840 Borgloon-Hendrieken. 

Wat: Verwijderen van palen en het verzamelen van snoeihout. Het dikkere hout kan gezaagd worden en mag worden meegenomen als brandhout.Tevens het verwijderen van de paddenschermen in Voort. 

Trek stevige handschoenen en waterdicht schoeisel aan. 

Tijd: van 9 uur tot 12 uur. 

Info: Eric Decock; T 0474 464027


Zondag 3 april 2016: poelenonderzoek in 3840 Borgloon-Helshoven

Wist je dat in Borgloon nog waterdraakjes leven? Bekijk de KAMSALAMANDERKALENDER  

In samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, werden diverse poelen in het Natuurgebied Helshoven onderzocht op aanwezigheid van amfibiën. Deze activiteit trok veel belangstellenden, zowel jong als oud(er). Bekijk de FOTOREPORTAGE van Jos Reekmans, het VERSLAG en de PERSTEKST van Davy Huygen. 

Foto

 


 Vrijdag 18 en zaterdag 19 maart 2016: zwerfvuilactie.

  


 Zaterdag 12 maart 2016: Natuurwerk = fitness in de natuur! 

Locatie:Hoenshovenstraat ter hoogte van nr 5, 3840 Borgloon-Hoepertingen. 

Tijd: van 9 tot 12 uur. 

Fitness in jouw natuur? Kan dat, mag dat? Ja, door mee te helpen met het verzamelen van achtergebleven takhout, doe je aan fitness in de natuur!
Bovendien help je ons met het omvormen van het perceel aan de Hoenshovenstraat, tot een waardevol natuurgebied.Het perceel is een onderdeel van het Natuurgebied "Vallei van de Herk". Wij zorgen voor gereedschap, transport en natuurlijk voor een versnapering. Trek stevige handschoenen en waterdicht schoeisel aan. Info: Stefan Carolus; T 0497 242138 

136   02 


Maandag 7 maart 2016: planten van hoogstamkersenbomen in houtkant Helshoven. 


 

De paddentrek is voorbij! Onze vrijwilligers hielpen ze dagelijks met honderden tegelijk veilig de straat over. (24-3-2016) (10-4-2016)  

We werden daarbij geïnspireerd tot dichterlijke waarnemingen:   

Geen pad op pad  

Geen froggie-orgie  

 Zelfs geen salamander ervandoor met een ander 

Op amfibieuze passie moeten we nog even wachten, 
het zijn veel te koude dagen en nachten 
(Veerle)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
Een reiger bij de vijver,  
Een muisje terug gebracht naar haar huisje,  
Vogeltjes die zingen om de nieuwe dag te beginnen, 
Maar geen amfibie die ik hier zie. 
(Stefan N) 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Een dwaze pad te Voort, 
sprong niet zoals het hoort. 
Een emmer was te min, 
dus niet naar zijn zin. 
Hij koos voor een ander oord. 
(Ad) 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 Zaterdag 13 februari 2016: opbouw paddenrekken langs de Romeinse Kassei bij kasteel TORNACO in Borgloon-Voort.

Foto:

  Afbeeldingsresultaat voor paddenoverzet 

Kom ons een handje helpen met het overzetten van de padden en salamanders. De vele vrijwilligers plaatsten reeds schermen en opvangemmers. 

Waar: Romeinse Kassei ter hoogte van het kasteelpark De Tornaco in 3840 Borgloon-Voort. 

Tijd: van 9 tot 12 uur. 

info: Eric Decock; T 0474/464027; E  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

LEES MEER  en bekijk de ACTIEFOTO'S van Jos Reekmans.


 Zaterdag 16 januari 2016: 25ste LIKONA contactdag, Universiteit Hasselt.  

Een degelijk natuurbeleid heeft nood aan wetenschappelijke kennis. In Limburg wordt deze kennis samen met vrijwilligers verzameld en samengebracht onder de paraplu van de “Limburgse Koepel voor Natuurstudie”, kortweg LIKONA.   

De feestelijke 25ste editie van de Likona contactdag werd weer bijgewoont door vrijwilligers van Natuurpunt Borgloon.


 Zaterdag en Zondag 16 en 17 januari 2016: vogels tellen in je tuin.

Rapport het grote vogelweekend  resultaten 2016 

Huismus blijft op de troon tijdens Grote Vogelweekend van Natuurpunt. 

Ruim 13.000 mensen hebben tuinvogels geteld tijdens Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt.Na 308.456 getelde vogels is duidelijk dat de huismus voor het derde jaar op rij de meest getelde vogel is in de Vlaamse tuinen. De zachte winter bracht opvallend weinig wintervogels als vinken, kepen en koperwieken op de been.  LEES VERDER

 


 

Dinsdag 12 januari 2016: Overleg conservators in de loods in Groot-Loon.  

Plaats/tijd: loods in Groot-Loon; 19.30uur. 

Agenda: o.a. planning beheerwerken in onze natuurgebieden. 

Info: Luk Robijns.


Maandag 11 januari 2016: Jaarvergadering Limburgse zoogdierenwerkgroep.

Een viertal bestuursleden van natuurpunt Borgloon, allen lid van een van de zoogdierenwerkgroepen, beluisterden de plannen van de diverse werkgroepen voor 2016 in het Natuurpunthuis op het domein Kiewit. De coördinator van Natuurpunt Limburg, Jos Ramaekers, gaf een overzicht van de stand van zaken met hulp van een fraaie power point presentatie.

Wil je meer weten over zoogdieren? LEES HIER en  HIER.


 Zaterdag 9 januari 2016: Natuurwerkdag in Groot-Loon.

Samenkomst: bij de kerk van Groot-Loon. 

Tijd: van 09.00 uur tot 12.00 uur. 

Wat deden de 18 vrijwilligers in het Natuurgebied Groot-Loon? : legaal kappen van enkele niet streekeigen bomen, herstellen van een afsluiting, opruimen van takhout op een helling, planten van struikjes en verplaatsen ven enkele bergen maaisel. Bovendien het plaatsen van een aantal kleine betonnen drinkbakken op het kerkhof en in een wei. Deze zullen dienen als een voortplantingsplaats voor de vroedmeesterpad. 

Kleding: aangepast aan het weer, stevig (waterdicht) schoeisel en werkhandschoenen. 

Info: Eric Decock (conservator Natuurgebied Groo-Loon , GSM: 0474464027. 

Bekijk de  ACTIEFOTO'S van Jos Reekmans.


Zondag 13 december 2015: EINDEJAARSWANDELING vanuit Gors-Opleeuw. 

Start: Kerkplein in Gors-Opleeuw 

Tijd: van 13.45 tot 16uur. 

Gids: Veerle Debay (bestuurslid Natuurpunt Borgloon); tel: 0479/825267 

Wij hebben onze jaarlijkse traditie voortgezet, met een winterse wandeling vanuit het kleurrijke kastelendorp Gors-Opleeuw. Ruim 15 natuurliefhebbers trotseerden het grijze, miezerige weer om een inspirerend landschap te ontdekken. 

Onze gids Veerle, gaf ons uitleg over Gors- Opleeuw en attendeerde ons onderweg op tal van interessante zaken. Zij werd daarin bijgestaan door 2 deelnemers, de een (voormalig inwoner van Gors-Opleeuw) kon verhalen uit zijn jeugd en de ander (Jos) bleek een expert in paddestoelen. Een combinatie van water, leem, kalk en zand zorgt ervoor dat in dit waardevol natuurgebied afwisselende beemden, typische hooilanden, mysterieuze moerassen en broekbosjes een bijzondere aantrekkingskracht uitoefenen op zeldzame plant- en diersoorten. Dit is op en top vochtig Haspengouw! Veerle en Jan en ook Jos trakteerden ons onderweg op zelfgebakken koek, geestrijk vocht en eerlijk appelsap.

Bekijk HIER de foto's van Jos Reekmans.

IMG 3985


Zaterdag 12 december 2015: werkwinkel eikelmuiskasten maken. 

Waar: loods Natuurpunt Borgloon, Grootloonstraat 111A, 3840 Borgloon-Grootloon 

Tijd: vanaf 9 uur. 

Contact: Jos Ramaekers (coördinator Natuurpunt Limburg), GSM: 0477 476963 

Vijf nijvere Natuurpunters schroefden een omvangrijk aantal eikelmuiskastjes in elkaar.

Wil je graag een handje toesteken om deze kastjes van een beschermende laag te voorzien, dan ben je van harte welkom. Tezijnertijd worden deze eikelmuiskastjes in omringende gemeente opgehangen.

Volg je al nestkasten op, dan is er de gelegenheid om het ingeven in de nestkastenmodule van waarnemingen.be te leren kennen en met hulp in te oefenen.

Klik HIER voor de actiefoto's van Jos Reekmans.

Foto:


 Vrijdag 11 december 2015: Loon brandt; evenement voor de Loonse vrijwilligers.

 

 


 Woensdag 25 november en zaterdag 28 november 2015: basiscursus "snoeien van hoogstamfruitbomen". 

Borgloon is trots op haar prachtige hoogstamboomgaarden! Ze bepalen het landschapsbeeld in Haspengouw en zijn uniek in Europa. Maar hoogstamboomgaarden vragen onderhoud. Het snoeien van hoogstamboomgaarden is een stiel die niet verloren mag gaan. 

LEES MEER over deze cursus, de cursusplaatsen en de aanvangstijden.

KAART van de locatie van de loods van Natuurpunt Borgloon in de Grootloonstraat, 3840 Borgloon-Grootloon.


 Zaterdag 21 november 2015: DAG VAN DE NATUUR! Beheerwerk in Hoenshoven.  

In Natuurgebied "Vallei van de Herk" te Hoenshoven, trotseerden een tiental vrijwilligers de ijzige wind bij het plaatsen van een raster rondom het moerasgebied. Onder de deskundige leiding van Stefan en Eric, plaatsten zij palen en spanden zij draden, zodat een gedeelte van het gebied in de toekomst veilig kan worden begrazen door runderen.
Meer actiefoto's van Jos Reekmans: klik HIER.
Info:Stefan Carolus (conservator); gsm: 0497-242138
IMG 3920

 


Zaterdag 14 november 2015: afhalen van bestelde planten. 

waar: Loods Natuurpunt Borgloon, Grootloonstraat 111A, 3840 Borgloon-Grootloon.

Ruim 20 kopers haalden een grote hoeveelheid planten af. Tevens werden nestkastjes en bloemzaden gekocht.

Op vrijdagavond werden de geleverde planten door Marleen, Jean, Eric, Stefan en Ad per bestelling gesorteerd, zodat op zaterdagochtend de diverse bestellingen door Luk, Stefan, Eric en Jan, afgeleverd konden worden. 

Meer info over deze actie is te vinden via: www.natuurpuntlimburg.be/plantenverkoop 


Donderdag 5 november 2015: Natuurpunt Borgloon organiseerde een jongeren-beheersdag in de vallei van de Herk.

Vijf jonge musketiers - nieuwe Natuurpunters - Jarne, Bjorn, Ruben, Toon en Robin, hebben met succes een beheersdag georganiseerd in de vallei van de Herk in Helshoven. Met veel spierkracht, rieken en tractorgeweld werd het maaisel van een hooilandje opgeruimd. De opvolging is verzekerd!

LEES MEER in het Belang van Limburg-Borgloon.


 Vrijdag 30 oktober 2015: opschot verwijderen langs een poel

Een poel in een natuurgebiedje (eigendom van de provincie Limburg en in beheer van Natuurpunt Borgloon) in Hendrieken, werd uitgediept door een aannemer. Enkele vrijwilligers ruimden daarna het wilgenopschot aan de oever.


 Dinsdag 27 oktober 2015: provinciaal overleg in het bezoekerscentrum Kiewit. De algemeen directeur van natuurpunt vzw, Chris Steenwegen, gaf een toelichting op:

* de stand van zaken met de ontwikkeling van de beheerteamroos;

* de toekenning  van de Minasubsidies;

* de stand van zaken met de uitvoeringsbesluiten van het nieuwe natuurdecreet.

Dit overleg werd bijgewoond door een grote groep actieve natuurpunters uit diverse Limburgse afdelingen, o.a. uit Borgloon.


 Vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober 2015: appels schudden en rapen. 

Tijd: 10- 12 uur 

Waar: Loods Natuurpunt, Grootloonstraat 11A, 3840 Borgloon-Grootloon.

Zeven actieve vrijwilligers oogstten appels in onze beschermde en onbespoten boomgaarden in Grootloon en Gotem. Diverse oude en jonge hoogstamappelbomen van diverse rassen, droegen beduidend minder appels dan vorige jaren.


 Zondag 11 oktober: fruitwandeling  vanaf 14 uur 

Start: Kerkplein, Broekomstraat, Broekom. 

Info: Eric Decock (conservator Natuurgebied Grootloon) 

Onze conservator van het Natuurgebied Groot-Loon, gidste ruim 30 natuurliefhebbers over verkavelingswegen en onverharde paden door het lieflijk golvende Haspengouwse landschap rondom het kerkdorp Broekom. Onderweg gaf hij uitleg over o.a de omvorming van een bosperceel naar kalkrijk grasland (project van Agentschap Natuur en Bos). Er werd halt gehouden bij het "Begijnekruis van Manshoven" (lees meer) en op de Bollenberg. Daar toverde Eric eerlijk appelsap tevoorschijn voor de dorstigen. Na afloop waren er vers geplukte appels en okkernoten voor de liefhebbers.Op het kerkplein kon gratis geparkeerd worden. 

(Info: http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/fruitwandeling/f89ae208-3849-41df-bd14-6b6aa38a4844) 

Bekijk de FOTO'S van Jos Reekmans van deze zonovergoten wandeling. 


 Zaterdag 10 oktober: beheerwerken in Natuurgebied Hoenshoven. 

Tijd: tussen 9u en 12u.
Wij komen samen aan de Hoenshovenstraat  ter hoogte van de B&B op nummer 5  in Hoepertingen en begeven ons naar het zijperceel langs het dennenbos .
De werkploeg van SWHM heeft het riet gemaaid en wij gaan dit opruimen.Een riek, werkhandschoenen en waterdicht schoeisel zijn nodig. 
Bekijk de ACTIEFOTO'S van Jos Reekmans. 

Donderdag 1 oktober 2015: overleg conservators en leden beheerteams. 

Waar: Loods Natuurpunt Borgloon, Grootloonstraat 111A, 3840 Borgloon-Grootloon 

Tijd: 19.30 uur 

Info: Stefan Carolus (conservator Valei van de Herk)


 Zaterdag 26 september 2015: lezing over paddenstoelen. 

Waar: Natuurhuis Haspengouw, Kleinveldstraat 54, 3800 Sint-Truiden 

Aanvang: 20 uur. 

Info: Stefan Carolus


 Zaterdag 12 september 2015 (werd verplaatst van 5 naar 12 september): Natuurwerk Hoenshoven.  

Wij breidden een vervolgverhaal aan het omvormingbeheer dat wij startten op 20 juni 2015 door het gefaseerd maaien van rietkragen in het moerasgebied van Hoenshoven.Fase 2 van de omvorming zal bestaan uit het maaien van de aanwezige rietvegetaties om alzo dottergraslandvegetaties meer kansen te geven. 

Stevige schoenen of laarzen en handschoenen kunnen nuttig zijn om een gezonde en ontspannende natuurwerkdag tot een goed einde te brengen.We kwamen samen om 9 uur, ter hoogte van Hoenshovenstraat 5, Hoepertingen.

Tijd: van 9 tot 12 uur.Info Stefan Carolus 0497-242138

Bekijk de ACTIEFOTO´S   !


 Zaterdag 29 augustus 2015: Nacht van de vleermuis. 

Elk jaar organiseert Natuurpunt tegen het einde van de zomervakantie (eind augustus) een spectaculaire Nacht van de Vleermuis. Samen met een ervaren gids trek je 's avonds -gewapend met een bat detector- het natuurgebied in en ga je op zoek naar vleermuizen. Het is een spannende activiteit voor het hele gezin. 

Info:  http://www.natuurpunt.be/europese-nacht-van-de-vleermuis-te-grootloon 

Meer info:  http://www.natuurpunt.be/europese-nacht-van-de-vleermuis-2015 


zondag 23 augustus 2015: Algemene Vergadering en BBQ!  

Aanvang 18.00 uur in zaal De Leeuwerik te Gors -Opleeuw, Mettekovenstraat, 3840 Borgloon. 

Een uitgebreide uitnodiging staat in onze digitale nieuwsbrief die naar alle leden werd gezonden.


 Vrijdag 21 augustus 2015: Start insectencursus 

Stinkwants

 Op  21 & 28 augustus en 4 september van 19.30u tot 22.00u; en op zaterdag 5 september van 09.30u tot 16.30u, werd met groot succes deze cursus georganiseerd met een ruim aantal deelnemers. 

Waar: Natuurhuis Haspengouw, Kleinveldstraat 54, Sint Truiden-Gelinden. 

Info: lees de FLYER 


 Vrijdag 14 augustus 2015: Inventarisatie Nachtvlinders, Grootloon 

Startpunt: Kerk Grootloon, Grootloonstraat z/n, 3840 Borgloon-Grootloon.Tijd: van 21 uur tot ca. 23 uur. 

Tijdens een fraaie wandeling in de omgeving van Grootloon-Bollenberg, gingen 12 liefhebbers op zoek naar de vaak ongekende flora en fauna in onze buurt.Toen het donker genoeg was, keerden we terug naar het startpunt en werd er een nachtvlinder-lichtval geinstalleerd. Onder deskundige leiding van Stijn en Stefan bekeken we onze vangsten.

De FRAAIE FOTO'S van Jos reekmans spreken voor zich. 

Info: Stefan Carolus (conservator Natuurpunt Borgloon)  E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Donderdag 30 juli 2015: herstellingswerken broedplaatsen vroedmeesterpad. 

In ons natuurgebied in Grootloon werden enkele, door koeien vertrappelde, steenhopen bestaande uit silex stenen opnieuw gestapeld. De steenhopen aan de rand van enkele poelen, bieden een verblijfplaats voor de vroedmeesterpad.

Bekijk de FOTO'S van Jos Reekmans.

En wil je de roep van de vroedmeesterpad horen klik dan HIER en HIER !


Zondag 12 juli 2015: Dag van de kers. Van 14 tot 18 uur. 

Locatie: Kasteel Rijkel, D.van leeuwenstraat, Rijkel.Contact: Luk Robijns

Diverse actieve leden van onze vereniging gaven in onze fraaie stand uitleg over onze werking aan nieuwsgierige bezoekers.We konden diverse nieuwe leden noteren.

Foto

 Bekijk meer FOTO's van Jos Reekmans. 


 Zaterdag 20 juni 2015: Natuurwerk Hoenshoven 

Het omvormingsbeheer naar dottergrasland werpt stilaan zijn vruchten af . Door een sinusbeheer (het niet maaien van stroken in een grasland) bevorderen we ook de afzetmogelijkheden van vlinders en andere insecten. De Europese doelsoort moerasspirea en echte koekoeksbloem krijgen stilaan een dominante plaats in het beheerde gebied.Daar is veel manuele arbeidskracht voor nodig omdat het maaisel moet worden afgevoerd. 

En die menskracht werd geleverd door Luk, Jon, Bert, Stijn, Veerle, Jean, Eric, Stefan en Ad. 

We kwamen samen om 9 uur samen ter hoogte van Hoenshovenstraat 5, Hoepertingen. 

tijd: van 9 tot 12 uur.Info Stefan Carolus 0497-242138 

128   06

 


Zaterdag 23 mei 2015: Nachtvlinderinventarisatie (vervolg). 

Zes enthousiastelingen kwamen samen bij de ingang van het Natuurgebied Kuttekoven aan de Collaweg (N754) te Borgloon.Stefan en Stijn hadden reeds hun lichtbakken opgesteld. In de weiden werden al snel de eerste vangsten gedaan, die door Stijn vakkundig werden herkend als bijvoorbeeld de hennepnetelspanner of appelvlinder. Bekijk de foto's van Jos Reekmans via deze LINK.

Lees meer via deze link:Nachtvlinders 

Contactpersoon: Stefan Carolus. GSM: 0497242138;  E:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Zaterdag 25 april 2015: Nachtvlinderinventarisatie 

We hebben nachtvlinders geinventariseerd in het natuurgebied Kuttekoven te Borgloon.Wij kwamen samen om 21.00 langs de N754 (Collaweg) aan de parking van het oude spoor.Onze zoektocht  naar het nachtleven hebben we gecombineerd  met een korte wandeling  waar we ook kennis konden maken met andere nachtdieren zoals de vleermuis. Klik HIER voor meer foto's van Jos Reekmans. 

info:Stefan Carolus  T:0497-243138     FotoFoto

Zondag 12 april 2015: Voorjaarswandeling Helshoven in het Natuurgebied Vallei van de Herk. 

Onder leiding van conservator Stefan Carolus, beleefden ruim 35 belangstellenden de voorjaarspracht van de Vallei van de Herk. Stefan nam ons mee langs de meanderende Herk en tussen wilde narcissen en bosanemonen,waardoor ons voorjaarsgevoel gestimuleerd werd. Ook de sporen van dieren kwamen aan de orde. Onderweg werd een kleine versnapering voor de deelnemers aangeboden. 

Foto

Klik hier voor meer fraaie foto´s van Jos Reekmans. 

Plaats van vertrek: parkeerterrein naast de kapel van Helshoven, Helshovenstraat z/n, Borgloon-Hoepertingen.Tijd: van 14uur tot 16 uur.

 Contactpersoon: Stefan Carolus. GSM: 0497242138;  E:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  


 Zaterdag 4 april 2015: Natuurwerk Hoenshoven in het Natuurgebied Vallei van de Herk. 

Onder leiding van conservator Stefan (zie foto)

hebben we nog eens de handen uit de mouwen gestoken om de winterwerken in het onlangs verworven deelgebied Helshoven, af te ronden. De takken, die achter bleven na het kappen van populieren, hebben we gestapeld met de ethousiaste hulp van de jongeren van Chiro HoepertingenIMG 2804 640x480 FotoOndanks de regen werd er hard gewerkt, zodat al snel een grote houtstapel te zien was. Het beheerteam "Vallei van de Herk" zorgde voor een versnapering! We kwamen samen ter hoogte van Hoenshovenstraat 5, Borgloon-Hoepertingen.Start: 9uur; einde: 11 uur. Klik  HIER voor de fotoreportage van Jos Reekmans.

Contactpersoon:Stefan Carolus. GSM: 0497 242183. E:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  


Dinsdag,31 maart 2015: Provinciaal Overleg in het Natuurhuis Domein Kiewit.

Een medewerker van de dienst communicatie van Natuurpunt Vzw, gaf uitleg over het gebruik van software (Mailchimp) voor het maken van een digitale nieuwsbrief. Natuurpunt heeft sjablonen gemaakt, zodat de vormgeving van de nieuwsbrief gelijkt op de vormgeving van de nieuwe website van Natuurpunt.  Natuurpunt Borgloon overweegt om later in het jaar van dit handige systeem gebruik te maken.De sessie werd bijgewoond door 2 bestuursleden (Eric en Ad).


 Zaterdag, 28 maart 2015: Algemene vergadering van Natuurpunt vzw in Brussel. 

Deze vergadering is bijgewoond door 2 stemgerechtigde leden van Natuurpunt Borgloon.


Dinsdag, 24 maart: Natuurwerk in Hoenshoven met hulp van Groep INTRO (centrum voor leerlingbegeleiding)

We hebben een voetgangersbrug over de Herk gebouwd en we gingen verder met het aanleggen van een takkenwal. We komen samen ter hoogte van Hoenshovenstraat 5, Borgloon-Hoepertingen. Lees ook hieronder bij 10 maart. Lees meer over Groep Intro.

150326 div fotos1 640x480150326 div fotos 640x480  

 Bekijk hier alle foto´s van Ad en Stefan. 


Zaterdag 21 en zondag 22 maart 2015: Zwerfvuilactie Stad Borgloon. 

Op vraag van het gemeentebestuur van Stad Borgloon, hebben we aan de zuidkant van Borgloon weer zwerfvuil verzameld.Het was weer nodig!! We verzamelden om 9 uur bij de loods in Grootloon. Daar ontvingen we van Luk de nodige instructies en kregen we de materialen, die de gemeente ter beschikking heeft gesteld. 

Info: Luk Robijns, T 012742929


 Maandag 16 maart 2015: Opstart eikelmuisproject. (20 uur gebouw RLH, Kortessem) 

Eric, Jos en Ad woonden de voorstelling bij van het project. Er wordt gewerkt aan het maken van concrete afspraken over "wie doet wat, wanneer, waar en hoe". Meer info volgt spoedig.


 Donderdag 12 maart 2015: Provinciaal Overleg, Natuurhuis Kiewit: brainstormen over het nieuw natuurbeleid.  

Vier bestuursleden (Luk, Stefan, Veerle en Ad) namen deel aan overleg over de gevolgen van de invoering van uitvoeringsbesluiten in het kader van het nieuw natuurdecreet. Meer info volgt spoedig.


 Dinsdag 10 maart: Natuurwerk in Natuurgebied Vallei van de Herk, deelgebied Hoenshoven. 

Natuurpunt heeft samen met Intro, een centrum voor leerlingenbegeleiding, een beheersdag in de Vallei van de Herk georganiseerd. De Groep Intro zet zich in voor leerlingen die leerplichtonderwijs volgen en richt zich op de ontwikkeling van levensbreed inzetbare competenties en voor de jongeren bruikbare kennis, vaardigheden en attitudes in het systeem van Leren en Werken.Leerlingen uit de scholengroep Technicum uit Sint-Truiden hebben een takkenwal aangelegd van ruim 150 meter .Deze samenwerking zal in de toekomst nog worden opgedreven omdat er veel helpende handen nodig zijn in het beheer van onze natuurgebieden.             foto: Stefan CarolusJongeren helpen Natuurpunt met beheerswerken

Zondag 8 maart 2015: Werkgroep insecten. 

Enkele leden van de werkgroep insecten, plaatsten insectenvallen. Over de inhoud van de vallen zal nog worden gerapporteerd.


 Zaterdag 7 maart: Natuurwerk in Natuurgebied Sint-Annavallei in Jesseren. 

150226 Anna Vallei 640x480

Jean, Marleen,Stefan,Veerle,Karoline,Stijn,Bert, Eric en Ad kwamen onder leiding van conservator Nico een handje helpen met het knotten van wilgen langs de Sint Anna beek.We kwamen samen ter hoogte van Jesserenstraat 10, Borgloon-Jesseren en trokken vandaar het veld in op weg naar onze natte werkplek. Dankzij onze laarzen bleven onze voeten droog; in deze periode van het jaar is het zeggeveld bijzonder drassig. Na ruim 2,5 uur gestaag werken was de klus geklaard. Nico zorgde ondertussen voor een welkome versnapering. 

150307 wilgenknot 

 fotocollages: Natuurpunt Borgloon/Ad Dousi


Dinsdag, 24 februari 2015.

Het Provinciaal Overleg in het Natuurhuis in Kiewit, werd bijgewoond door 2 bestuursleden van onze afdeling. Door specialisten van Natuurpunt Mechelen werd uitleg gegeven over de procedures voor het verwerven van natuurgebied.


 Zaterdag 7 februari 2015: Natuurwerkdag in Natuurgebied Groot-Loon. 

Een vijftal actieve vrijwilligers gingen aan de slag in de hoogstamboomgaard rondom onze loods in Groot-Loon. Er werden nog een aantal jonge hoogstambomen gesnoeid. Alle "jonge" hoogstambomen hebben nu een snoeibeurt gehad.   


 Zaterdag, 31 januari 2015: plaatsen van paddenschermen en opvangemmers in Voort nabij kasteel De Tornaco.  Tijd: 09 tot 12 uur. 

Op vraag van de buurtbewoners en met de medewerking van het Stadsbestuur van Borgloon,organiseerde Natuurpunt Borgloon de jaarlijkse paddenoverzetactie. In het verleden werden honderden padden en salamanders, op weg naar hun voortplantingsvijver, overreden bij het oversteken van de Romeinse Kassei.Om dat te verhinderen werd aan beide zijden van de weg een scherm, met opvangemmers geplaatst, met de hulp van buurtbewoners en de vrijwilligers van Natuurpunt Borgloon.Meer informatie over paddenoverzetacties vindt U op www.hylawerkgroep.be. 

Bekijk de foto's van Jos Reekmans. .Bekijk HIER de aantallen dag per dag. 


 dinsdag 27 januari 2015: Provinciaal Overleg Natuurpunt Limburg

Enkele bestuursleden volgden een uiteenzetting over procedures m.b.t.: "complexe projecten", omgevingsvergunningen, schade, aansprakelijkheid, verzekeringen en de dienstverlening van het secretariaat van Natuurpunt VZW.


 zondag 18 januari 2015: beheerwerken in Natuurgebied Kuttekoven .

Langs een weideperceel in het natuurgebied Kuttekoven, werd door 8 (bestuurs)leden van Leefmilieu/Natuurpunt Borgloon een schapenraster geplaatst.  150118 col beheerwerk Kuttekoven

Bekijk alle FOTO'S van: Jos Reekmans


 zaterdag 17 en zondag 18 januari 2015: Het grote vogeltelweekend. lees meer  

Bekijk hier de resultaten van de telling.


 vrijdag 16 januari 2015: aanplant BLOESEMLINT door VIIO en Natuurpunt in Grootloon.  

Een 20-tal leerlingen van 4 Latijn en 4 Wetenschappen van VIIO in Borgloon trokken naar de boomgaard van Natuurpunt Borgloon in Grootloon, om enkele bomen die omgewaaid of omgevallen waren te vervangen door nieuwe hoogstambomen. De leerlingen en de natuurvereniging willen hiermee onderstrepen dat hoogstambomen nog noodzakelijk zijn in de streek van het fruit. Ze zorgen voor een zicht op het specifieke landschap van omzoomde weiden en herbergen heel wat leven van dieren, vogels en planten. Zo is in de bewuste boomgaard de maretak alom tegenwoordig. De bomen zullen eveneens in de toekomst nog vruchten dragen die zeldzaam worden en in de gewone handel niet te verkrijgen zijn; het spreekt vanzelf dat b.v. de Meekersappel aangeplant werd omdat deze appel in Borgloon ontwikkeld werd,zo lekker is en zo lang bewaart.
Dit project, dat de naam Bloesemlint draagt, werd mogelijk gemaakt door het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en de VZW De Winning. Dit Europees project, ondersteund vanuit de provincie, maakt het mogelijk dat in diverse Haspengouwse gemeenten hoogstambomen kunnen aangeplant worden. In Borgloon werd voor deze plantactie samengewerkt met de plaatselijke secundaire school waardoor jongeren ook wat deelachtig worden aan de fruitgeschiedenis in de streek.

 LEES MEER!


zondag 11 januari 2015: start van beheerswerken in de hoogstamboomgaarden rondon onze loods in Grootloon. Een achttal vrijwilligers van Natuurpunt Borgloon, trotseerden weer en wind om de vraatbescherming rondom de jonge aanplant van hoogstambomen te verbeteren. Tegelijkertijd werd begonnen met het ruimen van enkele omgevallen oude kersen- en appelbomen. Op de vrijgekomen plaatsen worden op 16 januari jonge hoogstambomen geplant. In de weken erna gaven Eric, Jean, Luk, Nico en Ad, oudere hoogstambomen een vormsnoei. 


2014


Zondag 14 december 2014: Winterwandeling "LOEN IS ZOE SCHOEN" 

Start: 13.45 uur      einde 16.15 uur  

Startplaatst: Borgloon centrum, Speelhof (kerkplein) 

Terrein: sterk hellend (geen buggies) 

Schoeisel: stevig en waterdicht 

Gids: Roger Schreurs 

De titel van deze wandeling wijst op een zekere vooringenomenheid van de gids.Inderdaad " SCHOON" is voor eenieder wat anders. Met onze ogen ervoeren we onderweg een veelheid van uitzichten (lees landschappen) die je na twee uren stappen al dan niet doen besluiten of het voor jou ook "SCHOEN" was. Vanaf het Speelhof doken we letterlijk naar beneden de natuur in. De modernste infrastructuur (tunnel, waar de Antwerpenaren al lang van dromen) leidde ons o.a. naar Hendrieken. We ontmoetten verder alle ingredienten van het Haspengouws landschap: holle en trage wegen, oude en nieuwe fruitbomen, echte natuur, een pintje enz....

Weldra kun je hier het verslag lezen van deze wandeling, waar ruim 25 personen (o.a. uit Hasselt,Diepenbeek,Alken, Sint-Truiden en Hoeselt) aan deelnamen.

Lees het VERSLAG en bekijk de FOTO'S van de laatste wandeling van natuurgids Roger.

(141214/ad)

 Speelhof IMG 2576 640x480

 foto:Borgloon-centrum: Speelhof


dinsdag 25 november 2014: Informatieavond nieuwe website Natuurpunt Vlaanderen VZW.

Drie bestuursleden lieten zich informeren over de nieuwe website van Natuurpunt. Voor deze bijeenkomst in het natuurhuis op het domein Kiewit, bestond  grote belangstelling. Naar verwachting gaat de nieuwe website in januari 2015 live. 


 

zondag 16 november 2014: DAG VAN DE NATUUR. Beheerwerk in de Sint-Annavallei.  

Op 75 plaatsen in Vlaanderen hebben zo'n 3000 vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken om de natuur te helpen. Ze deden mee aan de Dag van de Natuur, een organisatie van Natuurpunt. Bedoeling is om bossen en heidegebieden schoon te maken en de oorspronkelijke begroeiing te herstellen. Ook in Borgloon heeft men zijn steentje bijgedragen aan dit jaarlijks terugkerend evenement ter bevordering van de biodiversiteit .
Van oudsher vind je in onze streek knotwilgen. Een rij knotwilgen biedt niks dan voordelen, ze zorgen er voor dat drassige weilanden droger worden, dat beekkanten vastgehouden worden en dat ons landschap er mooier van wordt. Voor dieren is de knotwilg van belang, denken we maar aan de steenuil die dankbaar gebruik maakt van de nestholten die hij in de knotwilgen vind.
Dit weekend heeft de knotploeg van Natuurpunt Borgloon zijn steentje bijgedragen om van een aantal wilgen te knotten in de Sint- Annavallei te Jesseren . Ondanks het slechte weer zijn er veel vrijwilligers komen opdagen die met veel energie de typische valleibomen een opknapbeurt hebben gegeven .

Tekst:Stefan, 17 nov 2014 

 Info: Nico Dieu (conservator) 012 746253 

LEES MEER   en Bekijk onze flyer !! en bekijk vooral onze actiefoto's !!

141015 Natuurpunt1 Annavallei wilgen 


zaterdag 8 november 2014 : Bomen- en struikenverkoop 2014  

Natuurpunt Limburg organiseerde de jaarlijkse bomen- en struikenverkoop met inheems plantgoed.

Grotendeels opgekweekt uit zaad van eigen streek.Met deze actie proberen wij in tuinen de aanplant van inheemse planten te promoten. Dit komt onze natuur en de biodiversiteit ten goede.Door de grote schaal van deze samenaankoop en het vele werk dat vrijwilligers belangeloos uitvoeren kunnen de lokale afdelingen aan de verkoop ook nog een centje verdienen. Centjes die op hun beurt in de nabije natuur geïnvesteerd worden. Het aanbod aan soorten hebben we nog licht kunnen uitbreiden voor deze actie.

De vrijwilligers van Natuurpunt Borgloon maakten de 12 bestellingen gereed, die op 8 november werden opgehaald.

  IMG 2601 640x480

foto: controle van de bestelde planten


 vrijdag 7 november 2014: Afsluitmoment monitoring ecoduct Kikbeek en zoogdierenwerking Limburg 2015.

 Een delegatie (bestuursleden en anders actieve leden) van Natuurpunt Borgloon volgde de presentatie van de monitoring op en rond het belangrijkste Limburgse Ecoduct Kikbeek.De in 2013 en 2014 verzamelde gegevens zijn verwerkt in een EINDRAPPORT.

Na afloop van de leerzame presentatie werd opgeroepen om deel te nemen aan een van de Limburgse Zoogdierenprojecten.

Natuurpunt Borgloon zal zich richten op de monitoring van de eikelmuis. 


vrijdag 28 oktober 2014: Provinciale ronde in het natuurhuis op het stedelijk domein Kiewit.

Enkele bestuursleden van Natuurpunt Borgloon volgden een inleiding door de directeur van Natuurpunt VZW, Chris Steenwegen: Hoe kunnen we de werking van de beheerteams beter dan vandaag ondersteunen?

Tijdens deze informatieve avond werd tevens een presentatie gegeven van de Beheerwerkapplicatie: een hulpmiddel voor de conservators voor de planning van beheerwerken en het invoeren van gegevens in een centraal gegevensbestand.


 

zaterdag 25 oktober 2014: OPENPOORTDAG van 10 tot 12 uur. 

Natuurpunt/Leefmilieu Borgloon nodigde haar leden en andere belangstellenden uit voor een uitgebreide kennismaking met haar werking in de natuurgebieden in de gemeente Borgloon.

De conservators vertelden over onze natuurgebieden in Kuttekoven, de Vallei van de Herk, de Sint-Annavallei en in Grootloon. Zij gaven uitleg over onze beheersplannen en zij lieten u onze materialen en werktuigen zien.We hebben jullie ontmoet op het terrein van onze loods. Die loods staat na 100 mtr in een zijstraatje tussen de 2 bochten van de Grootloonstraat. Let op onze vlaggen.
We hopen dat enkele van onze bezoekers zich alsnog zullen melden om ons te komen helpen als vrijwillige beheerder in onze natuurgebieden.
 

141015 Natuurpunt loods 640x480


zondag 12 oktober 2014: FRUITWANDELING

In samenwerking met het Dorpscomite Broekom, organiseerden we voor 17 personen en 2 kinderen, de jaarlijkse fruitwandeling langs de Manshovenwinning en de Bollenberg.

De conservator van het Natuurgebied Groot-Loon, Eric Decock, wees ons onderweg op het teloorgaan van enkele hoogstamboomgaarden. Samen met de Boomgaardenstichting zal Natuurpunt hoogstambomen blijven planten ter vervanging van afgestorven exemplaren. Onze gids wees ons ook op de gevolgen van een verkeerde ploegrichting op hellende akkers. Tijdens een rustpauze onderweg, genoten we van verse appelsap. Vrijwlligers van Natuurpunt plukten onlangs onbespoten appels, die daarna door de sapmobiel geperst werden tot 100% natuurlijk appelsap.Na terugkeer bij het Hof van Sprolant in Broekom, was er koffie en taart aangeboden door het Dorpscomite. De deelnemers kregen bovendien een zak okkernoten en tamme kastanjes.  

IMG 2490 640x480IMG 2493 640x480IMG 2497 640x480    

 


 zaterdag 13 september 2014: appelpluk

Een vijftal vrijwilligers plukten ruim 400 kilo onbespoten appels in onze hoogstamboomgaard in Groot-Loon.

Op vrijdag 19 september 2014 werden deze appels door de SAPMOBIEL geperst  tot heerlijk 100% natuurlijk appelsap.  

SAPMOBIEL 640x480

 

De sapdoos bevat 3 liter sap. Het sap is 2 jaar te bewaren en na opening nog 2 maanden houdbaar in de koelkast. Dit heerlijke appelsap is bij ons te koop voor €6,- per doos tijdens de bomen- en struikenverkoop op 8 november 2014. (zie bericht hier boven) Je kan de sapdoos ook bestellen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


maandag 5, donderdag 11 en vrijdag 26 september 2014: Inventarisatie eikelmuis

We hebben de aanwezigheid van de eikelmuis, ook wel het "fruitratje" genoemd, geïnventariseerd in een aantal van onze natuurgebieden. Iedereen die geïnteresseerd is, kon komen kijken naar het meest charmante zoogdiertje van Haspengouw. Helaas bleken slechts enkele nestkasten actieve bewoners te hebben! We vonden wel een aantal lege nesten en nesten die gebruikt worden door koolmezen en bosmuizen.

LEES HIER MEER  en  OOK HIER !  


 zondag 24 augustus: Jaarlijkse Algemene vergadering en BBQ voor onze leden, hun familie en hun vrienden ! 


zaterdag 23 augustus 2014: Vleermuizenwandeling in de Vallei van de Herk. Lees de UITNODIGING 

 


Woensdag 13 augustus 2014:  Nachtvlinderinventarisatie 

Op 13 augustus 2014 organiseerden wij een nachtvlinderinventarisatie in Natuurgebied Vallei van de Herk, deelgebied Helshoven.Lees het VERSLAG en de lijst van WAARNEMINGEN. 

Bekijk ook eens de foto´s van ons lid Jos Reekmans via deze LINK. 

140813 nachtvlinder IMG 1343

 


   zaterdag 2 en zondag 3 augustus 2014: vlindertelling 

Natuurpunt heeft voor de achtste keer het vlindertelweekend georganiseerd. De gegevens stromen nog volop binnen, maar uit de eerste cijfers blijkt de meest getelde vlinder de kleine vos te zijn: een kleine, oranje dagvlinder met gele en zwarte vlekken op de vleugels. “Door het uitzonderlijk zachte voorjaar verschillen de telresultaten sterk van de voorbije jaren”, zegt Wouter Vanreusel, vlinderexpert van Natuurpunt.LEES MEER !

140802 col vlinders

 

foto's: Gerda Knapen 


 zondag 13 juli: dag van de kers : vanaf 14 uur waren we present in de kersenboomgaard bij het kasteel van Rijkel.       In onze infostand vertelden onze vrijwilligers u graag over onze activiteiten in de diverse natuurgebieden van Borgloon en deelden zij informatieve documentatie uit. Bekijk de FOTO'S van Koen Debay.

140713 kers IMG 9795

 


 maandag 26 mei 2014: educatief natuurbeheer

De kinderen van het 5e leerjaar van de vrije basisschool het Appelmanneke in Hoepertingen hielpen met het hooien in ons natuurgebied.Onder leiding van Michael Huygen (Educatief Natuur Beheer, Kiewit) en conservator Stefan Carolus, leerden zij werken met rakel, hooivork en hooita                foto: Ad140526 Educatie Appelamanneke 640x480


zondag 4 mei 2014: opening hermeanderproject in Borgloon-Helshoven.

07 Helshoven Meande C BennyVangansewinkel 320x200

foto: Benny Vandegansewinkel

Afgelopen winter werden langs de Romeinse Kassei in Helshoven twee historische meanders van de Herk hersteld. Op deze manier kan het water opnieuw zijn oorspronkelijke loop volgen.Daarnaast werd de oever afgeschuind en werden microprofileringen in de beek aangebracht. Hierdoor geven we weer ruimte en kansen aan water, maar ook aan oeverplanten, libellen en amfibieën.

Op 4 MEI kon je het resultaat komen bekijken. Op een speciaal voor die dag bewegwijzerde wandeling, kon je stukken van de HERKVALLEI ontdekken, die anders niet toegankelijk zijn. 

Bekijk nog eens de UITNODIGING en lees meer!

 Meer info: Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  .

 


zondag 27 april 2014: beheerwerken in natuurgebied Groot-Loon 

Het beheerteam heeft de biotoop van de vroedmeesterpad nog een beetje bijgesteld. Er werden enkele hopen takhout aangelegd en silexstenen geplaatst.Ook de voorplantingspoelen kregen een opfrisbeurt in samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.

 


    

zaterdag 22 maart 2014: zwerfvuilactie

Verdeeld over 4 ploegen werd door 12 vrijwilligers van Leefmilieu/Natuurpunt Borgloon een grote hoeveelheid gemengd zwerfvuil  langs de gemeentelijke wegen opgeruimd.We vulden 44 zakken, dat is helaas het dubbele van het vorig jaar!

Het opruimgebied betrof alle gemeentewegen ten zuiden van de N79 op grondgebied Borgloon, van Rijkel tot Bommershoven, uitgezonderd de Neremstraat, de Broekomstraat (gewestwegen) en ruilverkavelingswegen. Aan de gemeente werd melding gemaakt van een dubbel stort aan beide zijden van de weg (veel autobanden) op de Hoenshovenstraat tussen het rond punt en de grens met Heers (richting Gutschoven).

 Zoals elk jaar vragen we zowel aan de politici van de gemeente als aan de verantwoordelijken van Limburg.net om initiatieven te nemen, zoals het opleggen van statiegeld voor blikken en plastic verpakkingen, om het zwerfvuil onder controle te krijgen.

  Luk Robijns


 zondag 9 maart 2014: beheerwerken in natuurgebied Groot-Loon.  

Langs de zijkanten van enkele waterbakken, werden silexstenen gestapeld, zodat de vroedmeesterpad makkelijker het water kan bereiken.

 


  

zaterdag 15 februari 2014: Paddenoverzetactie in Voort in Voort

Op vraag van de buurtbewoners en met de medewerking van het Stadsbestuur van Borgloon,organiseerde Natuurpunt Borgloon de jaarlijkse paddenoverzetactie.

In het verleden werden honderden padden en salamanders, op weg naar hun voortplantingsvijver, overreden bij het oversteken van de Romeinse Kassei.Om dat te verhinderen werd aan beide zijden van de weg een scherm, met opvangemmers geplaatst, met de hulp van buurtbewoners en de vrijwilligers van Natuurpunt Borgloon.

 Meer informatie over paddenoverzetacties vindt U op www.hylawerkgroep.be en hier.

Inmiddels is de overzetactie beëindigd en zijn de schermen weer verwijderd. We hielpen 1869 gewone padden, 19 bruine kikkers en 26 alpenwatersalamanders. Een volledig overzicht ziet u hier (kijk bij Limburg-Borgloon) en hier.

IMG 1114 320x200IMG 1116 320x200IMG 1120 320x200IMG 1121 320x200      
IMG 1122 320x200IMG 1123 320x200IMG 1124 320x200      
IMG 1125 320x200IMG 1127 320x200IMG 1130 320x200IMG 1132 320x200      
IMG 1135 320x200IMG 1139 320x200IMG 1155 320x200IMG 1158 320x200      

 


  

1 en 2 februari 2014

HET GROTE VOGELTELWEEKEND  

Begin februari hebben vogelliefhebbers in 14.063 tuinen 372.411 vogels waargenomen op de voederplaats. In Borgloon hebben zestien tellers hun resultaten doorgestuurd. Dit geeft volgende top vijf: koolmees, merel, huismus, pimpelmees en vink. Behalve de volgorde, maken dezelfde soorten de top vijf uit in Limburg: huismus, koolmees, merel, vink en pimpelmees. Vergelijken we met de Vlaamse vijf: huismus, vink, koolmees, merel en kauw, dan zien we dat ‘onze’ pimpelmees de duimen moet leggen voor de (Vlaamse) kauw.

 De meeste vogelsoorten die onze voederplaatsen bezoeken blijken het behoorlijk te doen. De zachte winter – dus voldoende voedsel te vinden en 2013 was daarenboven een goed notenjaar – heeft ervoor gezorgd dat er minder vogels in onze tuinen kwamen. Winterkoning, ringmus en zwarte kraai waren dan toch veel minder aanwezig. Vooral de daling van de ringmussen baart zorgen, het zijn eigenlijk ‘akkervogels’, en die krijgen het hier te lande van langs om moeilijker.Wilt u de resultaten en commentaar lezen, surf dan naar www.vogelweekend.be Ga vervolgens naar ‘resultaten’.

Jan Bogaert 


  

2013

 


 14 december 2013

Bestuursleden en kleinzoon Tibo schroefden ruim 50 nestkastjes voor de eikelmuis in elkaar, in onze loods in Groot-Loon. De nestkastjes zullen opgehangen worden in diverse natuurgebieden.

Lees meer in het  in Het Belang van Limburg

  

 kastjes


 

december 2013: wandeling

Feestelijke afsluiting 30 jaar Leefmilieu/Natuurpunt met een wandeling vanuit Jesseren.

Leefmilieu/Natuurpunt Borgloon werd in 1983 opgericht en kende maandelijkse wandelingen. Later werden minder wandelingen en meer beheersactiviteiten georganiseerd. Dit 30-jarig bestaan werd afgesloten met een natuurwandeling. 

 15 enthousiaste natuurliefhebbers wandelden op 8 december 2013, onder leiding van Roger Schreurs door een herfstig landschap tussen Jesseren, Haren en Piringen.

 

 


 

15 september 2013

Het Leader-project: “Mensen en soorten als ambassadeurs voor biodiversiteit” of kortweg “Biodiversiteitsambassadeurs” speelt in op de versnipperde aanwezigheid van natuurgebieden in de landelijke regio Haspengouw.  LEES MEER!

 


  

30 mei 2013

Peterschap Meersbeemden 

Al 10 jaar werken de kinderen van het 5de leerjaar van de Basisschool te Hoepertingen actief mee aan het beheer van het natuurgebied Meersbeemden. LEES MEER !

 


  

21 mei 2013

Ondertekening Charter en inhuldiging van het bijenhotel in natuurgebied Groot-Loon.

21 mei 2013  werd door het voltallig schepencollege samen met het Regionaal Landschap Haspengouw&Voeren en Natuurpunt Borgloon het biodiversiteitscharter ondertekend.  LEES MEER !

 

 

De Natuurwerkdag op 16 maart vervalt. In de plaats daarvan, gaan de vrijwilligers van Natuurpunt Borgloon op zondag 17 maart, op verzoek van de Stad Borgloon en Limburg.net, zwerfvuil verzamelen in de gemeente Borgloon ten zuiden van de weg Tongeren/Sint-Truiden.

 

copyright - 2014