natuurpunt-borgloon-slideshow_0002_mei 2013 019.jpgnatuurpunt-borgloon-slideshow_0003_bolleberg (3).jpgnatuurpunt-borgloon-slideshow_0001_mei 2013 016.jpgnatuurpunt-borgloon-slideshow_0000_IMG_6862.jpg

 

Natuurgebied Vallei van de Herk

deelgebieden Meersbeemden & Helshoven

poel 1 Hoenshoven  2 320x200   graszegge 320x200

Poel in Hoenshoven                                                                Graszegge in de Meersbeemden 

 

Doelstellingen en beheer

De omgeving van de Meersbeemden en Helshoven werd lange tijd beheerst door de molenactiviteiten op de Herk.Er waren niet minder dan 4 molens werkzaam in de omgeving. De gronden bleven hierdoor zeer vochtig en waren hierdoor lange tijd in gebruik als nat grasland (merendeels hooiland).Daarna is een belangrijk deel van het gebied drager van een eerste generatie populieren geweest.

Het ontwikkelen van dottergraslanden is nu een prioriteit . In Helshoven werd de omvorming van populierenbos naar hooiland reeds uitgevoerd rondom de Geitenbron en in de Meersbeemden werden de meeste populieren en dennenaanplantingen gerooid en op bepaalde plaatsen vervangen door streekeigen soorten als zwarte els en essen . Deze bosomvorming zal voornamelijk gebeuren in functie van een nat elzenbos.

Het herstel van de natte biotopen en het opkappen van bepaalde verruigde percelen dienen om de ontwikkeling van dottergraslanden te bevorderen. Tevens wordt een verarming van de vegetaties nagestreefd door hooibeheer en nabegrazing. Soorten als echte koekoeksbloem , slanke sleutelbloemen, en knolsteenbreek zijn de vele kernsoorten in dit dottergrasland.

Info :

Conservator Stefan Carolus

0497-242138

copyright - 2014