natuurpunt-borgloon-slideshow_0001_mei 2013 016.jpgnatuurpunt-borgloon-slideshow_0002_mei 2013 019.jpgnatuurpunt-borgloon-slideshow_0000_IMG_6862.jpgnatuurpunt-borgloon-slideshow_0003_bolleberg (3).jpg

Welkom op onze website   

Leefmilieu/Natuurpunt Borgloon is een feitelijke vrijwilligersvereniging die gestructureerd werkzaam is onder de vleugels van de grootste Vlaamse natuurvereniging: NATUURPUNT vzw.  

LEES MEER.


ACTUEEL  

ACTIVITEITENKALENDER 2017   

 

Het Grote Vlinderweekend 2017 - Vraag je gratis vlindergids aan

 LEES MEER!

 


ZONDAG 20 AUGUSTUS 2017:

JAARLIJKSE FEESTELIJKE BBQ VOOR ONZE LEDEN EN HUN VRIENDEN.

TEVENS ALGEMENE LEDENVERGADERING

INFO IN DE DIGIPAD EN IN E-MAILS NAAR ONZE LEDEN 

  

Foto: Foto:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

kijk vooral ook op de webpagina ACTIVITEITEN

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dierenbeul spuit haarspray in dassenburchten in Borgloon-Gotem

Aan veertien van de vijftien dassenburchten in het Loonse natuurgebied Meersbeemden zijn lege bussen haarlak gevonden. “Ik dacht eerst aan een sluikstort”, zegt conservator Stefan Carolus. LEES MEER!  

(bron: Het Belang van Limburg 9 mei 2017)

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Na de polemiek: bomen in de grond! 

reactie naar aanleiding van het interview in Knack (10/5/2017)  dat minister Schauvliege liet optekenen 

LEES VOORAL MEER!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 1 MEI 2017: OPENING NIEUW NATUURGBIED BOESHOVEN 

Bij de toebedeling en verdeling van de gronden in de ruilverkaveling Jesseren werden een aantal ha natuurgebied verworven en aangekocht;bijna het ganse gebied van de Sint-Annabeek, de waterloop en de omgevende valleigronden, tot de uitmonding in de Mombeek wordt zo natuurgebied. LEES MEER

170501 Stefan Nimmegeers 19

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

De vrijwilligers van Natuurpunt Borgloon verzamelden op 17 en 18 maart honderden kilo's zwerfvuil in onze gemeente.  


 

 170306 cursus kamsalamander 1

 


 


 

De paddentrek is inmiddels voorbij. Een groot aantal vrijwilligers hebben in de voorbije weken  duizenden padden, kikkers en salamanders veilig over de Romeinse Kassei in 3840 Borgloon-Voort gezet!

 kijk ook op de webpagina "activiteiten".

Afbeeldingsresultaat voor paddenoverzet 


 Nieuwjaarswensen: Waarom Natuurpunt toont dat er nog hoop is LEES MEER

 We hebben in Vlaanderen de magische grens van 100.000 aangesloten gezinnen overschreden, we organiseren duizenden activiteiten per jaar, beheren 500 natuurgebieden, zijn actief in alle Vlaamse gemeentes: dat is een uitzonderlijk resultaat!


 

Doe nu een online gift en help de natuur


Nieuwe Borgloonse overstromingszone, moet wateroverlast verminderen.

De werken aan de Hoenshovenstraat in Borgloon-Hoepertingen zijn inmiddels afgerond!

Natuurpunt Borgloon zal de overstromingszone beheren. LEES MEER

Bron: HBVL 21 april 2016.

Bekijk hier de FOTO'S  van Stefan N en Jos R.

Lees ook het verslag van de rondleiding op 30 september 2012 op de pagina ACTIVITEITEN.


Waarom het Essersbos gered moet worden.

Lees het volledige DOSSIER. 

Bron:Natuurpunt-natuurbeleid juni 2016

De laatste ontwikkeling:

Genk en Zonhoven verlenen kap- en bouwvergunning Essers ondanks massaal protest; natuurverenigingen vragen provincie Limburg om bulldozers niet toe te laten. LEES MEER


 Waarom de jacht op vos en steenmarter volkomen zinloos is.

(bron:natuurbericht 29 april 2016)

LEES MEER


 Waarom distelbestrijding niet meer van deze tijd is:5 vragen en antwoorden

bron:Natuurpunt Nieuwsberichten 6 juli 2016.


  

 

 


 Natuurpunt opgelucht: “Schauvliege stuurt voorstellen natuurbeleid bij”  LEES MEER 

 Minister Schauvliege nam 80.000 handtekeningen in ontvangst voor natuurbehoudLEES MEER   

 "Bekende Vlamingen hebben boodschap voor minister Joke Schauvliege"  bekijk hier 

 IMG 3819 700x400

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Laatste "PAD IN HET GROEN"   

De leden van Leefmilieu Borgloon, afdeling van NATUURPUNT en andere geïnteresseerden, hebben inmiddels het laatste nummer van ons ledenblad "PAD IN HET GROEN" ontvangen. In de toekomst zal het redactieteam u blijven informeren via deze website en een (gratis) digitale nieuwsbrief, die naar uw e-mailadres gestuurd zal worden. 

Wie (nog) niet over een e-mailadres beschikt, kan aan Luk Robijns (tel 012 742929) vragen om op de hoogte te worden gehouden.  


 Van het bestuur

Leefmilieu/Natuurpunt Borgloon is een feitelijke vereniging die gestructureerd werkzaam is onder de vleugels van de grootste Vlaamse natuurvereniging NATUURPUNT VZW. 
De activiteiten werden opgestart in 1983 door een aantal vrijwilligers en natuurgidsen. 
De doelstellingen en activiteiten zijn divers :
  • bewaren,uitbreiden en beheren van natuurwaarden en cultureel landschappelijk erfgoed in de omgeving van Borgloon; 
  • natuurgebieden aankopen of in huur nemen om via afgesproken beheer tot een betere biodiversiteit en kwaliteitsverhoging van het  landschap te komen; 
  • de plaatselijke bevolking warm maken voor meer waardevolle natuur en een beter leefmilieu; 
  • organiseren van wandelingen,educatie voor scholen,cursussen en vorming over natuur; 
  • overleggen met overheden en andere verenigingen om doelen te bereiken. 
Luk Robijns, voorzitter 

Wie en Wat is Natuurpunt ?

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zich inzet voor natuurbehoud in Vlaanderen. Gesteund door meer dan 100.000 leden zetten meer dan 6.000 vrijwilligers zich dagelijks in om bedreigde planten, dieren, biotopen en landschappen te beschermen. Daartoe kopen en beheren we honderden natuurgebieden, brengen we de gezondheid van de natuur in kaart, laten we mensen de schoonheid en kennis over de natuur ontdekken en gaan we in dialoog met beleidsmakers. In onze natuurgebieden verwelkomen we jaarlijks meer dan 2 miljoen bezoekers op zoek naar rust, schoonheid en inspiratie.
 
 

 

 

 

 

 

copyright - 2014